• Startsida
  • / Lathund för externa webbkartan

Lathund för externa webbkartan

Nedan hittar du en lathund för kommunens webbkarta. Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens geodataenhet.

Så här fungerar webbkartan

Zooma och navigera

Du zoomar i kartan genom att klicka på minus- eller plustecknet i nedre delen av kartan eller genom att "scrolla" (snurra på mushjulet om du använder en mus). Du kan också zooma in och centrera kartan vid en viss position genom att dubbelklicka i kartan.

Flytta kartan i sidled genom att klicka och dra i kartan.

Visa information i kartan

Till höger i kartbilden finns en meny med rubriken "Kartskikt". Genom att klicka på "Välj kartskikt" får du upp ett antal rubriker med informationslager under. Klicka på ett informationslager (ex. Förskolor) för att visa det i kartfönstret.

När du valt att visa ett informationslager visas det även i en teckenförklaring, välj "Till teckenförklaring". Vill du inte längre visa informationen i kartfönstret klickar du på bocken framför informationslagret.

Välj bakgrundskarta

I högermenyn kan du välja vilken bakgrundskarta du vill ha genom att klicka på någon av valen Översiktskarta, Tomtkarta eller Ortofoto (flygbilder). Översiktskarta är den inställning som gäller om du inte gör något annat val.

Bakgrund i webbkartan

Sök adress eller fastighet

Till vänster i kartbilden finns en sökfunktion. I sökrutan kan du till exempel skriva in en adress, fastighet, skola eller kommundel. En lista med möjliga sökträffar visas efter att de första tre tecknen är inskrivna. Sökresultatet minskar vart efter du fortsätter skriva. Klicka på det sökresultat som du vill se i kartan.

Sökning i webbkartan

Sök detaljplan

I högermenyn hittar du under "Välj kartskikt" och rubriken "Bygga och bo" två olika varianter av detaljplaner:

  • Detaljplaner på gång
  • Gällande detaljplaner
Rita och mäta i webbkartan

Sök i sökfunktionen till vänster efter en fastighet inom den detaljplan du är intresserad av. Resultatet visas i en lista nedanför sökrutan. Klicka på önskat sökval och du flyttas dit i kartan.

När du för muspekaren över området får du upp en etikett som du kan klicka på för att visa mer information om området. I informationsrutan finns också länk till en webbsida om detaljplanen, samt till plankarta för de gällande planerna.

Rita och mäta

När du klickar på "Rita/Mät" uppe till höger i kartan, får du i vänstersidan upp en ruta med olika verktyg. Med den kan du rita punkter, linjer, ytor och lägga till texter i kartan. Du kan också mäta de linjer och ytor du ritar.

Punkt

Med ritverktyget för punkter kan du placera ut en eller flera punkter på kartan.

Linje

Med ritverktyget för linje ritar du en linje mellan ett antal olika punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att rita färdigt linjen.

Yta

Med ritverktyget för yta ritar du en yta som begränsas av linjer mellan punkter som du markerar i kartan. Dubbelklicka för att avsluta en yta.

Text

Med textverktyget kan du skriva en text som du sedan placerar ut på valfritt ställe i kartan.

Mät

Genom att markera mätverktyget innan du börjar att rita en linje eller en yta kan du mäta längd (m) respektive yta (m²).

Skriv ut

När du klickar på "Skriv ut" uppe till höger i kartan, får du i vänstersidan upp en ruta med olika val. Du kan bestämma rubrik, formatet på utsnittet, upplösning (dpi) samt skala, antingen förbestämd eller egenbestämd. Du kan även välja om teckenförklaringen ska inkluderas. Notera att teckenförklaringen visar alla tända lager i kartan, inte bara de som visas i ditt utsnitt. 

Den vita rutan i kartan visar vilket utsnitt som kommer att skrivas ut. Du kan flytta utsnittet genom att markera mitten på den vita ytan och dra. Genom att dra i hörnet av rutan så att den ändrar storlek, ändrar du skalan på kartan.

Spara /dela kartvy

Du kan dela med dig av en vy från kartan som innehåller viss information eller objekt som du själv ritat i kartan genom att skicka den med e-post. Delningen kan ske på två sätt, genom att kopiera en länk eller direkt via e-post.
1. Förflytta dig till det område som du vill spara eller dela med dig av.
2. Tänd de lager du vill visa eller rita något i kartan.
3. Välj verktyget "Spara/Dela kartvy" som hittas i menyn uppe till höger.
4. Skriv in önskat namn på länken.
5. Klicka på ”Spara som ny kartvy”
6. Nu kan du välja att kopiera länken och spara på annan plats eller att skicka e-post genom att klicka på ”Maila länk”. Denna knapp skapar direkt en e-post i ditt förvalda mejlprogram.

Upphovsrätt och copyright

All kartinformation i webbkartan är skyddad av gällande lagstiftning om upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (1960:729). Det innebär att materialet inte får användas på annat sätt än vad lagstiftningen och upphovsrättsinnehavaren tillåter.


Kartinformationen levereras ur databasen i befintligt skick och Tyresö kommun tar därför inget ansvar för informationens fullständighet.


Vid eventuell tveksamhet om hur du får använda kartmaterialet kontakta Tyresö kommun via karta@tyreso.se

Kontakta geodataenheten

Telefon: 08-578 291 00
E-post: kommun@tyreso.se

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 10 januari 2022