Kulturhistoriska miljöer

Tyresö har en lång historia med rötter i forntiden. Här berättas om hur olika områden i kommunen har utvecklats genom tiderna och hur olika förutsättningar har präglat människors liv.

Kunskap förändras

Kunskapen om kommunens historia förändras hela tiden. En kulturmiljöinventering av jordbruksmiljöerna gjordes 1967 och en övergripande kulturmiljöinventering av kommunen 1989. Den kompletterades 1998 och förnyades 2015. Privatpersoner har forskat eller samlat kunskap genom studiecirklar och grupper för att dokumentera den egna tiden och det som har varit. Ibland har det blivit en bok, ibland flera.

På vår webbplats får du en introduktion till några av platserna som berättar om kommunens historia. Till varje sida finns länkar för att ta dig vidare.

Historien på spåret

Gå en promenad som tar dig förbi några spännande miljöer! Hämta ett blad med karta och berättande texter. Tre olika turer finns ännu och vi tar fram fler efterhand.

Historien på spåret Tyresö-Flaten runt , 322 kB.

Historien på spåret Torp och gårdar, del 1 , 611.4 kB.
Längst denna promenad finns skyltar uppsatta där våra torp har legat.

Historien på spåret Tyresö slott och kyrka , 196.6 kB.

De finns även att hämta som utskrivet blad på biblioteket i Centrum och hos Servicecenter.

Kulturhistoriska miljöer i Tyresö

 • Ahlstorp båtsmanstorp - kulturhistorisk miljö

  Ahlstorp båtsmanstorp är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng visar en typisk torpmiljö.
 • Alby gård - kulturhistorisk miljö

  Mitt i Tyresö kommun ligger Alby friluftsområde som en grön lunga med en lång historia. Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager som berättar om äldre tiders Tyresöbor. I nästan tre sekel var Alby gård prästgård men är numera en friluftsgård.
 • Bollmora och Tyresö centrum - kulturhistoriska miljöer

  Vad är Tyresö centrum och vad är Bollmora? Bollmora var namnet på en gård som låg i området från 1600-talet fram till 1960-talet och fick ge namn åt det moderna samhälle som byggdes. Namnet Tyresö har sin grund i den plats där Tyresö slott finns idag och som var bygdens centrum i flera hundra år.
 • Brevikshalvön - kulturhistorisk miljö

  Brevikshalvön är ett namn som har många definitioner. Här används det om den långa landtunga som sträcker sig från Tyresö slottsområde och nästan en mil åt sydost. Länge var Brevikshalvön ganska glest bebyggd, men detta faktum ändras nu med stormsteg.
 • Fasta försvaret

  Vid 1900-talets början byggdes en rad skyttevärn och anläggningar för skydda Stockholm mot fientliga anfall, det så kallade Fasta försvaret, även kallat Korvlinjen .
 • Forntiden vid Albysjön

  Kring Albysjön levde människor redan på bronsåldern och en vandring i terrängen kan berätta om de tidigaste Tyresöborna.
 • Fornudden - kulturhistorisk miljö

  Fornudden vid Drevvikens strand är ett fint exempel på hur gravar såg ut på vikingatiden och avslöjar en del om dåtidens Tyresöbor.
 • Fårdala gård - kulturhistorisk miljö

  Mitt i ridskolans område ligger det gamla torpet Fårdala från 1780-talet kvar. Bostadsområdet Fårdala byggdes under 1960-och 70-talen.
 • Grändalen - kulturhistorisk miljö

  De faluröda byggnaderna med öppna ängsmarker långt från annan bebyggelse ger en bild av torparmiljön på 1800-talet.
 • Karlberg och fornborgen

  Karlberg är namnet på ett torp i skogen söder om sjön Tyresö-Flaten, men kanske är det från början "det kala berget"som avsågs? På berget vid sjön ligger en så kallad fornborg.
 • Krusboda - kulturhistorisk miljö

  Krusboda var ett torp från 1600-talet. Det nya Krusboda byggdes 1969–1974 som ett av Sveriges största grupphusområden med höga sociala ambitioner som handlade om att underlätta möten mellan människor.
 • Kumla herrgård - kulturhistorisk miljö

  Kumla herrgård är idag en väl gömd kulturhistorisk skatt, en liten herrgård helt omgiven av stora villor. Förtätningen av området har skett under de senaste fyrtio åren men för att spåra Kumlas historia får vi gå tillbaks till forntiden.
 • Lilla Tyresö - kulturhistorisk miljö

  Lilla Tyresö är idag den idylliska platsen för ett vandrarhem bestående av flera byggnader, alldeles intill Tyresö slott. Kring denna plats finns mycket spännande historia, där det mesta har utspelat sig innan det nuvarande Tyresö slott fanns.
 • Masten eller Ericssons telefonfabrik

  Kring denna tomt utspelade sig ett rafflande scenario när kommunen var mycket ung. Namnet Masten kommer från en radiomast som sattes upp på tomten i slutet av 1950-talet. Den togs ner 2017.
 • Nyboda och Kvarnhjulet - kulturhistorisk miljö

  Nyboda är ett historiskt namn som beskriver den plats där Nybodatorpet låg fram till 1960-talet. Då revs det för att ge plats åt det nya skolområdet.
 • Nyfors och Wättinge - kulturhistoriska miljöer

  Nyfors är en Stockholmsområdets mest spännande platser ur industrihistorisk synvinkel. Här har en rad olika tillverkningsindustrier tagit vara på vattenkraften åtminstone sedan 1400-talet till och med 1900-talets början. I regionen var det för övrigt ganska ont om vattenkraft.
 • Prinsvillan - kulturhistorisk miljö

  Prins Eugen (1865–1947) var yngste son till Oscar II och utbildade sig till konstnär i Paris. Från år 1894 och sexton somrar framåt hyrde prins Eugen det vita huset på östra sidan av gårdsplanen på Lilla Tyresö – därav namnet.
 • Rundmars gård

  Rundmar är en av Tyresös äldsta gårdar. Med sitt läge vid den grunda viken och vid infarten till sjösystemet på Södertörn finns det skäl att tro att det har bott människor på denna plats sedan början av medeltiden. På Rundmars marker har även hittats en stenåldersklubba.
 • Solsäter och Skälsätra - kulturhistorisk miljö

  Kulturella folkdansgillets sommarhem Solsäter byggdes på det gamla Kumlagodsets marker. Tillsammans med sportstugorna som tillkom strax efter bildade de en sammanhållen kulturhistorisk miljö. Idag förändras områdets karaktär med moderna villor som dominerar området alltmer.
 • Trollbäcken - kulturhistorisk miljö

  Namnet Trollbäcken började användas 1947. Bäcken som syftas på är den som kommer i dagen där Lindalsvägen möter Skogsängsvägen. Läs mer om Kumla herrgård under egen rubrik.
 • Tyresö kyrka - kulturhistorisk miljö

  Tyresö kyrka har en lång och intressant historia. Den invigdes med byggherrens egen begravning!
 • Tyresö slott och park - kulturhistorisk miljö

  Tyresö slott och park är en välbevarad kulturhistorisk miljö av riksintresse och rymmer många berättelser från flera olika århundranden. Området ägs av Nordiska museet sedan 1930, då den siste godsherren dog, godset splittrades och hela anläggningen donerades till museet.
 • Uddby gård - kulturhistorisk miljö

  Uddby gård ligger fortfarande längs den gamla byvägen och lantbruket har haft en lång obruten kontinuitet. Idag är det kommunens visningsgård.
 • Uddby kvarn och kraftverk - kulturhistorisk miljö

  Albysjöns utlopp i Uddbyviken är en intressant industrihistorisk plats. I terrängen finns rester av en mängd olika verksamheter och dessutom ett fullt fungerande kraftverk som levererar el till ett par hundra hushåll.
 • Uppsätra torpruin

  I skogsbrynet ligger resterna av ett torp från mitten av 1600-talet. Sätra kommer av säter som betyder utmarksäng, det vill säga lite sämre odlingsmarker som torparna ofta fick hålla tillgodo med.
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 22 april 2021