Namn (Sidans namn)

Fritid för funktionshindrade

Förvaltning, person eller befattning

Fritidssamordnare
Susanne Svidén

Postadress

Tyresö kommun
135 39 Tyresö

Besöksadress

Östangränd 7, Tyresö Bibliotek

Öppet- eller expeditionstider
Telefontider
Telefon

08-578 291 03

E-post

susanne.sviden@tyreso.se

Fax
Meddelande

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Förvaltning, person eller befattning, Postadress, Besöksadress, Öppet-/Expeditionstider, Telefontider och Meddelande har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.