Vård & omsorg – vårdbiträde

Vill du arbeta i vården? Utbilda dig till vårdbiträde, en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta i olika verksamheter inom vård och omsorg.

Vård och omsorg - vårdbiträde

Ett framtidsyrke

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal som vill jobba inom vård och omsorg. Denna utbildning ger dig bred kunskap inom området. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens och mångåriga erfarenheter av bl.a. arbete inom sjukvård och omsorgsverksamhet. Utbildningen startar två gånger per år.

Utbildningen innefattar även arbetsplatsförlagt lärande (APL) i fyra veckor. Du följer då en handledares schema där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Under APL-perioden måste alla elever följa de hygienregler som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. arbetskläder med korta ärmar.

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, har ett flexibelt synsätt och anpassar undervisningen med hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar.

Jag hör och glömmer, jag ser och minns. Jag gör och förstår.”
(Kinesiskt ordspråk)

Vi arbetar med elevernas nyfikenhet, intresse och engagemang för att nå kunskapskraven. Vi tycker det är viktigt med praktiska övningar i kombination med teoretiskt lärande.

Vi har bl.a. ett välutrustat metodrum där vi iscensätter olika simuleringar och arbetssituationer för att skapa en djupare förståelse för undersköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll. Vi kombinerar även undervisningen med studiebesök, rollspel, experiment, grupparbeten, film samt elevernas eget aktiva deltagande i olika övningar.

Utbildningens omfattning är 800 poäng över två studieperioder. Möjlighet till förlängning finns, om du vill lägga till flera kurser.

Kurser:

  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng (varav 4 veckor är APL)

Efter utbildningen

Du får den kompetens som krävs för att jobba med praktiskt omsorgsarbete inom vården. Efter två studieperioder kan du söka arbete som vårdbiträde, personlig assistent, vårdare och boendestödjare. Du kan även välja att läsa vidare, t.ex. till undersköterska.

Kombination vårdbiträde

Om du vill utbilda dig inom vården och inte har svenska som första språk, har avslutat SFI C och inte har betyg i SVA grund, kan du läsa Kombination vårdbiträde.

Läs om Kombination vårdbiträde

Ansvarig lärare:

Mats Lodén
mats.loden@tyreso.se

Utbildningsstart:

11 januari 2021

Sista ansökningsdag:

3 december 2020

Kurstid:

4 studieperioder. En period motsvarar 10 veckor.
Om studieperioder

Studiestöd:

Utbildningen är
studiestödsberättigad

Förkunskaper:

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk – grundläggande

Betyg:

Efter avslutad utbildning ges betyg i genomförda kurser samt ett utbildningsbevis

Kostnader:

Kurslitteratur. När du studerar på C3L tillkommer en kopieringsavgift på max 200 kr per 20 veckors studier, oavsett antal kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 februari 2021
Upp