Studieinformation – grundläggande kurser

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  Studiestöd

  Kursens längd styrs av individuella förkunskaper, tid och målsättning. Du har möjlighet att läsa på dag- eller kvällstid. Läser du minst 20 poäng i veckan (t.ex. 20 veckor = 400 poäng) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd, kontakta CSN för information om vad du är berättigad till.

  Studieperioder

  Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

  Studieperioder våren 2024 (grundvux och gymnasievux):

  • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
   OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked
  • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
  • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02.

  Hösten 2023:

  7 augusti-22 december

  Studiestöd:

  Komvux är studiestödsberättigat

  Förkunskaper:

  Vi kartlägger dina aktuella kunskaper

  Betyg:

  Betyg ges efter avslutade kurser

  Kostnader:

  Kurslitteratur

  Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
  Senast uppdaterad: 27 december 2023

  Hitta på sidan