Studieinformation – flexibelt/distans

Att studera med flexibelt upplägg eller på distans ger dig en större frihet, men innebär också stora krav på god planeringsförmåga och disciplin. Flexibelt upplägg innebär en blandning av lektioner i klassrum och online, på distans väljer du själv var och hur du lägger upp dina studier. Kursens planering följs, men du går inte på fysiska lektioner om det inte ingår.

Att studera med flexibelt upplägg

Flexibelt upplägg är en blandning av klassrumsundervisning och fjärrundervisning. Flexibla kurser innebär ett kursupplägg med ett eller ett par lektionstillfällen i veckan på plats i skolan eller fjärrlektioner. Du kan välja att delta på de lektionstillfällen som erbjuds men kursupplägget gör det även möjligt att läsa kursen helt på distans utan schemalagda lektioner. Vissa obligatoriska moment utförs i skolans lokaler. På detta sätt kan du anpassa dina studier som det passar dig. Det flexibla upplägget kan se olika ut beroende på ämne. Även handledning kan erhållas online eller på plats efter överenskommelse med läraren.

Oavsett om du studerar med flexibelt upplägg eller på distans så behöver du ha en dator för att kunna sköta dina studier.

Observera att om du är folkbokförd i en annan kommun än Tyresö måste du skicka blanketten till din hemkommun för ett godkännande att läsa i annan kommun. Om du har frågor och/eller behöver mer stöd vid ansökan så kan du vända dig till studievägledarna på C3L. Tillsammans kan ni formulera mål och skapa en studieplan för dina distansstudier.

Det finns möjlighet att läsa andra kurser än de som ges på C3L, om du inte hittar den kurs du vill läsa, kontakta studievägledningen.

Distansstudier

Du kan läsa vissa kurser med olika studietakt, på 10 veckor eller 20. Vid halvdistanskurser sker vissa träffar på C3L.

Kursupplägget och den studietakt du valt är dina ramar. Om du läser med 25% studietakt (20 veckor) ska du lägga 10 timmar/vecka per kurs och om du läser med 50% studietakt (10 veckor) ska du lägga 20 timmar/vecka per kurs. Du har stor frihet men också ett stort ansvar för att planeringen och vald studietakt hålls. För att kunna gå en distansutbildning måste du ha tillgång till en dator och internetuppkoppling.

När man läser på distans har man ofta många inlämningsuppgifter. Det är viktigt att planera sin tid väl och att löpande lämna in uppgifter så att man inte kommer efter i kursen.

I vissa kurser erbjuds studieträffar och handledning ges både på C3L och via e-post eller vår lärplattform Google Classroom.

Om ansökan

Praktisk information

 • Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen.
 • Du är själv ansvarig för din studietakt, men du ska följa kursens planering. Om du behöver ändra din studietakt måste du själv vända dig till någon av våra studievägledare. Det räcker inte att du meddelar undervisande lärare.
 • Ändrad studietakt påverkar lån/bidrag från CSN.
 • Skrivningar/prov görs på C3L.
 • I vissa kurser kan laborationer och praktiska övningar på plats vara obligatoriska. Kontakta undervisande lärare om vad som gäller för din kurs.
 • För att anses vara aktiv i en kurs krävs att du lämnar in uppgifter enligt kursens planering. Efter två veckors inaktivitet får du en påminnelse per e-post och då måste du kontakta läraren inom en vecka, annars skrivs du ut från kursen.

Google Classroom

Google Classroom är vår huvudsakliga lärplattform, läs om den på Elevportalen. Där hittar du även din skol-mejl och information om inloggning m.m.

Vklass

Vklass används fortfarande i vissa kurser, du får information om det av din lärare.

Det är mycket viktigt att du noga läser den information du får av läraren, per e-post och på lärplattformen.

Studiestöd

Läser du minst 20 poäng i veckan (t.ex. 20 veckor=400 poäng) räknas dina studier som heltidsstudier. I fråga om studiestöd kontakta CSN för information om vad du är berättigad till.

Studieperioder

Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

Studieperioder våren 2024 (grundvux och gymnasievux):

 • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
  OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked
 • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
 • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02

Hösten 2023:

7 augusti-22 december

Distansstarter:

7 augusti och 16 oktober
OBS! Avvikelser kan förekomma, se kallelse eller kontakta din lärare.

Ansökan:

Görs via webben. När du blivit inskriven i en distanskurs ska du kontakta ansvarig lärare.

Studiestöd:

Komvux är studiestödsberättigat

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2024