Kursutbud – alla kurser

På C3L kan du studera på grundläggande nivå och på gymnasienivå. Många kurser går att läsa på distans eller har ett flexibelt upplägg, vilket innebär att du kan välja en blandning av klassrumsundervisning och fjärrundervisning via online-lektioner (förutsatt att du har tillgång till dator och uppkoppling till internet).

Oavsett vilken studieform du väljer för dina studier eller vilken nivå du studerar på så är det viktigt att du sätter dig in i hur den fungerar.

Kursbeskrivningarna som länkas till här innehåller information om hur du kan välja att läsa kursen, i klassrum, flexibelt eller på distans.

Observera att vid för få sökande till en platsförlagd kurs (klassrum/flexibel) så kommer kursen enbart att erbjudas som distanskurs och att även distanskurser kan innehålla enstaka obligatoriska moment.


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Digitalt skapande 1

100

DIGDIG01

Digitalt skapande 2

100

DIGDIG02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Engelska 7

100

ENGENG07

Grafisk kommunikation 1

100

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2

100

GRAGRA02

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Programmering 1

100

PRRPRR01

Programmering 2

100

PRRPRR02

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Svenska som andraspråk - grundläggande

700

GRNSVA2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 september 2021
Upp

Hitta på sidan