Vård- och omsorgsarbete 2

Vill fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorg?

Kursen behandlar bl.a. omvårdnads- och omsorgsprocessen, teorier inom vård och omsorg, rehabilitering och habilitering. Du får lära dig om vård och omsorg i livets slutskede och om biståndsbedömning och vårdplanering.

Annat som ingår är fysisk och psykisk arbetsmiljö, lagar och bestämmelser samt kunskap om socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Kursen ska ge förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt att utvärdera den egna arbetsinsatsen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 150
Nationell/Lokal kurskod: VÅRVÅR02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan