Vård- och omsorgsarbete 1

Vill du skaffa dig kunskaper inom vård och omsorg?

Kursen behandlar bl.a. omvårdnad inom hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, åldrandet, etik och sekretess. Du får lära dig om olika typer av hjälpmedel, arbetsställningar och om kommunikation och förhållningssätt i vården.

Annat som ingår är administrativa uppgifter, informationshantering och den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Kursen ska ge förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt att utvärdera den egna arbetsinsatsen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 200
Nationell/Lokal kurskod: VÅRVÅR01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Upp

Hitta på sidan