Svenska som andraspråk 2

Vill du lära dig att behärska det svenska språket?

Kursen Svenska som andraspråk 2 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som Svenska 2 (för elever med svenska som modersmål). Kursen ger dig möjlighet att utvecklas både muntligt och skriftligt. Du får strategier för att skriva olika typer av texter. Framförallt får du träna dig i att argumentera och utreda. I kursen läser du också litteratur- och språkhistoria och får bland annat lära dig mer om det svenska språket och om skönlitteraturens uppbyggnad.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper. Du kan studera på dagtid eller distans och du kan även välja att läsa kursen på en eller två terminer.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden:100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2021
Upp

Hitta på sidan