Naturkunskap 1a1

Vill du lära dig om energi, klimat och ekosystem?

Kursen behandlar bland annat: Frågor om hållbar utveckling – energi, klimat och ekosystempåverkan. Olika aspekter på hållbar utveckling – konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Naturkunskap 1a2, och efter det har du behörighet att läsa Naturkunskap 2.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: NAKNAK01a1

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan