Etik och människans livsvillkor

Hur kan man veta vad som är rätt eller fel?

Är det rätt att avbryta en livsuppehållande behandling?
Har djur samma rättigheter som människan att slippa lidande?

Kursen behandlar olika kulturers och livsåskådningars betydelse för människors värderingar. Den vill erbjuda en möjlighet att närma sig svåra etiska frågeställningar och få tillgång till verktyg som kan underlätta reflektion och diskussion kring etiska frågor som är centrala inom vård- och omsorgsarbetet

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MÄNETI0

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan