Digitalt skapande 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i digitalt skapande?

Kursen bygger vidare på Digitalt skapande 1 och behandlar skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion, estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck, samt ger fördjupade kunskaper i programvaror för bl.a. bildbehandling och illustration.

Annat som ingår är kommunikation med digital teknik och digitala medier samt plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.

I kursen används främst programmet Adobe Photoshop samt ev. viss kostnadsfri programvara.

Förkunskaper: Digitalt skapande 1 eller motsvarande.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: DIGDIG02

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Upp

Hitta på sidan