Digitalt skapande 1

Vill du lära dig att skapa och kommunicera med digital teknik?

Kursen behandlar digitala produktioner för tryck och webb. Du får lära dig om estetiska uttrycksformer för olika media och hur man väljer lämpligt verktyg för skapande, samt vilka olika bildformat som används för tryck och webb .

Annat som ingår är analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg och samarbetsformer vid digitala produktioner. Presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier. I kursen används främst programmet Adobe Photoshop samt ev. viss kostnadsfri programvara.

Observera att du bör ha gått kursen Information och kommunikation 1 eller ha motsvarande kunskaper innan du läser denna kurs.


Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: DIGDIG01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Upp

Hitta på sidan