Komvux – Gymnasiet

Du kan läsa komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Observera att många kurser endast ges på distans under våren 2021.


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Engelska 6

100

ENGENG06

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2021
Upp

Hitta på sidan