Engelska – grundläggande

Vill du lära dig engelska?

Grundläggande engelska är indelat i 4 steg. Innan du börjar får du göra ett nivåtest för att bli placerad i den delkurs som passar dig. Efter steg 4 ges betyg på gymnasieförberedande kurs i engelska. Efter godkänt betyg kan du fortsätta på gymnasiekurs Engelska 5.

Kurserna ger dig kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Kurserna ger dig möjligheter att kunna klara av vardagliga situationer t.ex. vid inköp och restaurangbesök. Du ska kunna läsa och förstå enkel text och enkla instruktioner och meddelanden samt kunna presentera dig skriftligt och muntligt och ha viss kännedom om språkets strukturer.

Efter att du avslutat delkurs 4 ska du kunna förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner om t.ex. kända förhållanden och egna intresseområden. Du bygger upp ett ordförråd för att kunna läsa och förstå sammanhängande texter. Du ska efter kursen kunna kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga och bekanta ämnen. Du övar dig också på att lyssna till tydligt engelskt tal samt får kunskap om språkets struktur.

Poäng per delkurs:
Delkurs 1: 100
Delkurs 2: 100
Delkurs 3: 200
Delkurs 4: 200

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: sammanlagt 600
Nationell/Lokal kurskod: GRNENG2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan