Svenska som andraspråk 3

Vill du fördjupa dina kunskaper i det svenska språket?

Kursen svenska som andraspråk 3 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som svenska 3 (för elever med svenska som modersmål). Kursen förbereder dig för studier på universitet och högskola. Du får arbeta med utredande och argumenterande muntliga uppgifter och skriva texter av vetenskaplig karaktär. Du får öva på att referera och kritiskt granska texter. Du får öva upp din förmåga att anpassa disposition, språk och stil efter syfte och mottagare.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper. Du kan läsa kursen på dagtid eller distans.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: SVASVA03

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Upp

Hitta på sidan