Samhällskunskap 1a2

Vill du fördjupa dina kunskaper i samhällskunskap?

Kursen bygger på Samhällskunskap 1a1 och här får du lära dig att använda olika samhällsvetenskapliga metoder för att förstå olika företeelser i samhället. Vidare behandlas mediers och informationsteknikens roll i och påverkan på samhället.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 50
Nationell/Lokal kurskod: SAMSAM01a2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan