Information och kommunikation 1

Vill du lära dig att använda Officepaketet?

Den här kursen ska bland annat ge dig kunskaper om olika typer av kommunikation och i att framställa professionella Office-dokument. Du får lära dig att använda programvaror för textbehandling, kalkylering, registerhantering, presentationer och informationssökning. Även sådant som lagar och säkerhet inom området behandlas. Vi rekommenderar att dina kunskaper i svenska motsvarar minst SVE/SVA 1.

Kursen innehåller också praktiska moment med verbal och icke verbal kommunikation och interaktion mellan människor. Den delen av undervisningen kräver närvaro i klassrumskurs och särskild examination på distans.

I kursen används programmen Word, Excel och PowerPoint i Microsoft Office 2016 för Windows 10.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: INFINF01

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan