Hälsopedagogik

Är du intresserad av hälsovetenskap?

Då ska du läsa Hälsopedagogik. Kursen behandlar bl.a. människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett historiskt- och internationellt perspektiv.

Annat som tas upp är folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: HALHAL0

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan