Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Etik och människans livsvillkor

Hur kan man veta vad som är rätt eller fel?

Är det rätt att avbryta en livsuppehållande behandling?
Har djur samma rättigheter som människan att slippa lidande?

Kursen behandlar olika kulturers och livsåskådningars betydelse för människors värderingar. Den vill erbjuda en möjlighet att närma sig svåra etiska frågeställningar och få tillgång till verktyg som kan underlätta reflektion och diskussion kring etiska frågor som är centrala inom vård- och omsorgsarbetet

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: MÄNETI0

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Upp

Hitta på sidan