Engelska 7

Vill du fördjupa dina kunskaper i engelska?

Kursen bygger vidare på Engelska 6 och innehåller bl.a. muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften kopplat till teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte är annat som ingår.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: ENGENG07

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Upp

Hitta på sidan