Engelska 5

Vill du lära dig mer engelska?

Kursen bygger på Engelska grund och du bör ha motsvarande kunskaper. Vid behov kan du göra ett nivåtest på skolan innan du startar kursen.

I den här kursen får du öva dig i att aktivt använda engelska i samtal och diskussioner. Du förbättrar din förmåga att uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och får större insikt i språkets struktur och variation. Du vidareutvecklar din förmåga att läsa, lyssna och förstå och övar din förmåga att förhålla dig källkritiskt. Du får kännedom om delar av världen där engelska används och om språkets ställning.

Läsning och redovisning av en roman ingår i kursen.

Gymnasie-/Studiestödspoäng för perioden: 100
Nationell/Lokal kurskod: ENGENG05

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 april 2020
Upp

Hitta på sidan