Distanskurser

När du studerar på distans på heltid är platsen fri, utom vid obligatoriska provtillfällen på C3L. Innan du kan starta en kurs måste du kontakta läraren för att få information (senast dagen för kursstart).


ÄMNE

STUDIEPOÄNG

KURSKOD

Digitalt skapande 1

100

DIGDIG01

Digitalt skapande 2

100

DIGDIG02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Engelska 7

100

ENGENG07

Grafisk kommunikation 1

100

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 2

100

GRAGRA02

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Programmering 1

100

PRRPRR01

Programmering 2

100

PRRPRR02

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska som andraspråk 1

50-100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

50-100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

50-100

SVASVA03

Svenska som andraspråk grundläggande

700

GRNSVE2

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Upp

Hitta på sidan