Namn (Sidans namn)

Paula Källgren

Förvaltning, person eller befattning

Vård & omsorg

Initialer

PaK

Besöksadress

Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Telefon

070-169 84 13

E-post

paula.kallgren@tyreso.se

Paula Källgren

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Förvaltning, person eller befattning, Postadress, Besöksadress, Öppet-/Expeditionstider, Telefontider och Meddelande har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.