Namn (Sidans namn)

Ingrid Klasson

Förvaltning, person eller befattning

SFI - Handläggare SFI

Initialer

IKN

Besöksadress

Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Telefon

070-488 95 74

Ingrid Klasson, C3L, BOU

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Förvaltning, person eller befattning, Postadress, Besöksadress, Öppet-/Expeditionstider, Telefontider och Meddelande har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.