Namn (Sidans namn)

Carina Frisk

Förvaltning, person eller befattning

Rektor

Besöksadress

Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Telefon

08-578 275 13

Carina Frisk, C3L, BOU

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Förvaltning, person eller befattning, Postadress, Besöksadress, Öppet-/Expeditionstider, Telefontider och Meddelande har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.