Namn (Sidans namn)

Camilla Barsk

Förvaltning, person eller befattning

Vård & omsorg – Barn & fritid

Initialer

CBa

Besöksadress

Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö

Telefon

070-169 80 99

E-post

camilla.barsk@tyreso.se

Camilla Barsk

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Förvaltning, person eller befattning, Postadress, Besöksadress, Öppet-/Expeditionstider, Telefontider och Meddelande har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.