Vanliga frågor & svar

Här kan du få svar på vanliga frågor som rör dina studier.

Du får dina inloggningsuppgifter av din lärare eller på expeditionen. De används för att logga in på C3L:s datorer och till Vklass. Om du har skyddad identitet måste du kontakta Judeh Mazhar innan du kan få ett konto.

judeh.mazhar@tyreso.se

Om du behöver byta lösenord kan du göra det när du är inloggad på en dator på C3L genom att använda tangenterna Ctrl+Alt+Delete och sedan välja Ändra lösenord.

Hemifrån gör du så här:

Gå till

Problem med inloggning?

Kontakta IT-support:
malin.warne@tyreso.se

Beskriv problemet och uppge namn och kurs/utbildning.

Du kommer åt Google apps från Elevportalen mrd dina inloggningsuppgifter, eller genom att logga in på exempelvis Gmail med din @utb.tyreso.se-adress och ditt lösenord.

Elevportalenlänk till annan webbplats

Inloggning till Vklass hittar du i Gå direkt på C3L:s startsida. Klicka på knappen och använd sedan Logga in med Tyresö skolfederation. Klicka sedan på Personal- och elevinloggning (eller bara Elevinloggning).

Du loggar in med de användaruppgifter du fått från skolan.

Efter varje avslutad kurs informerar läraren om vilket betyg du får. Betyg på heltidsutbildningar skrivs ut när alla delkurser är betygsatta. Om du behöver ett s.k. stressbetyg (för att kunna söka högre utbildning), vänd dig till din lärare. Enstaka betyg, slutbetyg, eller kursintyg beställer du via webben.

Beställ betyg

Du kan läsa komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Du kan komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Provtillfällen för distans och rest hösten 2020

Prov ska i första hand skrivas vid ordinarie provtillfällen. Om du läser på distans och arbetar dagtid, eller har varit sjuk vid ordinarie provtid, kan du skriva vid något av nedanstående tillfällen.

Vi erbjuder extra provtider varje måndag och torsdag kl. 18-19.30 i sal A46 med start vecka 35 den 24 augusti.

Du behöver vara på plats senast kl. 17.50. Vänta utanför huvudentrén tills du blir insläppt.

Observera att du endast kan skriva prov på någon av dessa tider efter att du har anmält dig per e-post till din lärare i god tid.

Du måste också bekräfta att du ska delta senast kl. 15 onsdagen före provet. Det gör du genom att mejla läraren.

Ja, när du går ett utbildningspaket, t.ex. en yrkesutbildning, behöver du inte söka för varje termin som utbildningen pågår.

För att lyckas med studierna är närvaro en självklarhet. Kurserna är komprimerade, den lärarledda tiden är kort och därför blir genomgångar och föreläsningar extra viktiga. Du stryks från kurserna om du har varit borta mer än tre veckor (enligt skollagen) i följd utan att meddela dig med skolan. Läraren skickar en påminnelse per e-post efter två veckors inaktivitet, om du inte hört av dig inom en vecka efter det stryks du från kursen.

Vid distansstudier är det aktivitet i lärplattformen och inlämning av uppgifter som räknas som närvaro.

Om du glömt att rapportera t.ex. sjukdom till CSN och försäkringskassan och sedan inte uppnått några studieresultat kan du bli återbetalningsskyldig och du kan inte få studiestöd för nya terminer. Mer information finns på CSN:s hemsida. Se Förordningen om Kommunal vuxenutbildning 6 kapitlet § 1.

Information om återkravlänk till annan webbplats

Dina inlämningsuppgifter kontrolleras mot Urkund (en plagieringskontroll). Upptäckt av plagiat kan medföra att dina studier försenas kraftigt.

Vid användning av otillåtna hjälpmedel vid prov riskerar du att stängas av från studierna under en längre tid, vilken beslutas av rektor.

Ditt schema hittar du till vänster i Vklass eller under Schema i Vklass app. Schema för sammanhållna utbildningar, lärare och salar finns på extern sida på webben:

Webbschemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevskåp finns, du behöver ett eget hänglås. Observera att även om ditt skåp är låst bör du inte lämna pengar eller värdesaker där.

OBS! Du måste tömma ditt skåp när du slutar. I annat fall kommer det att tömmas av C3L efter att meddelande om detta satts upp på skåpet.

 • Påskrift av CSN-papper – Expeditionen
 • Påskrift av A-kassepapper – Expeditionen
 • Återbud och avbrott på kurser – görs via webben
 • Kursintyg/Betyg/Slutbetyg – beställs via webben
 • Samlat betygsdokument – beställs via webben

Du hittar formulär för Anmäl & beställ under:

För studerande

Ekonomiassistent: Riitta Egerup

riitta.egerup@tyreso.se

 • Betalning av böcker
 • Betalning av prövning

Skyddade personuppgifter: Judeh Mazhar

judeh.mazhar@tyreso.se

Du ska alltid kontakta Judeh om du har skyddade personuppgifter från Skatteverket.

IT-support: Malin Warne

malin.warne@tyreso.se

 • Inloggning
 • Datorer
 • Datorprogram
 • Utskrift

Studievägledare:

Tina Söderström Allard

tina.soderstromallard@tyreso.se

Sophia Andreasson

sophia.andreasson@tyreso.se

 • Vägledning
 • Studieplanering
 • Kursbyten
 • Schemakrockar
 • Studera i annan kommun
 • Slutbetyg/Gymnasieexamen

Rektor: Carina Frisk

carina.frisk@tyreso.se

 • Synpunkter och klagomål
 • Prövningshantering

Rådgivning om extra stöd och hjälp: Tina Söderström Allard

tina.soderstromallard@tyreso.se

Om du har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Upp