Studieinformation A - Ö

Här får du information om sådant som är viktigt att veta när du studerar på C3L.

Anmäl att du har påbörjat dina studier

Om du har sökt studiemedel/bidrag från CSN är det mycket viktigt att du gör en anmälan för påbörjade studier. Det är helt nödvändigt för att utbetalningen från CSN ska fungera, för att få den första utbetalningen måste du lämna en studieförsäkran hos CSN.

Kontakta alltid CSN om du avbryter dina studier eller gör förändringar som kan påverka ditt studiestöd. Spara alltid alla beslut som du får från CSN. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Användaruppgifter

Du får ett konto som du kan använda för de flesta tjänster som används på C3L, såsom lärplattform, Googles appar, Inläsningstjänst m.m. samt C3Ls datorer. Kontot består av användarnamn och lösenord. Om du har Bank-ID kan du själv välja ett lösenord och få veta ditt användarnamn på sidan Välj lösenord. Om du inte har Bank-ID får du hjälp av din lärare eller expeditionen.

Välj lösenord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljö

Om du vill framföra synpunkter angående skolans psykosociala eller fysiska arbetsmiljö, kan du göra det via e-post.

Kontakta skolledningen:

skolledningen.c3l@tyreso.se

Att ta med barn till skolan

På C3L har vi en policy som innebär att man inte tar med sina barn till skolan. Detta p.g.a. att det är störande på lektioner och i allmänna utrymmen, samt att barnen kan smitta om de är sjuka.

Betyg

Betyg sätts på varje kurs enligt kriterierna A-F. Om du begär att få betyg på en kurs innan den är formellt slut (s.k. stressbetyg) tänk på att det kommer att påverka dina studiepoäng till CSN. Studievägledarna på C3L kan ge dig närmare information.

Betygsdokument

Efter varje avslutad kurs informerar läraren om vilket betyg du får. Betyg på heltidsutbildningar skrivs ut när alla delkurser är betygsatta. Du kan beställa betyg, slutbetyg, eller kursintyg via webben.

OBS! Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts med gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset framgår om det avser en yrkes- eller en högskoleförberedande examen. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025.

Du hittar formulär för Anmäl & beställ under:

För studerande

Bibliotek

Du som studerar på C3L kan sitta i Tyresö gymnasiums bibliotek och studera. Däremot kan du inte låna böcker och ta med hem.

Brandinformation

Vid brandlarm ska alla lektionssalar och uppehållsrum utrymmas genom närmaste nödutgång. Samling sker på den stora parkeringsplatsen. Ta kontakt med din lärare på samlingsplatsen för att bli avprickad.

Byta lösenord

Om du behöver byta lösenord kan du göra det på en dator på C3L genom att använda tangenterna Ctrl+Alt+Delete och sedan välja Ändra lösenord.

Hemifrån gör du så här:

Gå till

OBS! Du behöver ha mobilt Bank-ID för att kunna välja nytt lösenord. Om du inte har det, kontakta din lärare eller Malin Warne.
malin.warne@tyreso.se

Datoranvändning

Du får ett personligt datorkonto att använda under din tid som elev. Datorer används gratis för enskilda skolarbeten, men får däremot inte användas kommersiellt. Om du vill komma in i en datasal utanför lektionstid kan du kontakta expeditionen eller en lärare. Om du har problem när det gäller inloggning i datorerna, kan du vända dig till expeditionen, din lärare eller IT-support för hjälp.

IT-support

Måndag-onsdag:
malin.warne@tyreso.se

Torsdag-fredag:
eniko.bognar@tyreso.se

Datoranvändning och GDPR

Vid arbete med C3L:s datorer måste (GDPR) följas. Alla register med persondata ska anmälas till Malin Warne.

malin.warne@tyreso.se

Distansstudier

På C3L kan du läsa kurser med 25% (20 veckor) och vissa kurser med 50% (ca 10 veckor) studietakt. Prov i kurserna skrivs på C3L. Du kan inte läsa distanskurser på C3L över sommaruppehållet. Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen. Du behöver ha en egen dator för att kunna sköta dina studier.

Läs mer om distansstudier

Elevportalen

Härifrån når du Google apps, Vklass och andra verktyg som används på C3L.

Om Elevportalen och inloggning , 244.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Elevportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevråd

Vi tycker att det är viktigt att det bildas ett elevråd för studerande inom vuxenutbildningen. Kontakta rektor om du är intresserad av elevrådsarbete.

Rektor: Carina Frisk

carina.frisk@tyreso.se

E-postadress till anställda

fornamn.efternamn@tyreso.se

Frånvaro– sjukdom – vård av barn

I dina kurser på Vklass finns kursplanering så att du kan ta igen det du missar. OBS! Om du har någon form av studiestöd ska du meddela Försäkringskassan. Från den fjortonde dagen för sjukdom och vård av barn måste du skicka in läkarintyg till CSN och Försäkringskassan. För vård av barn i mer än sju dagar meddela CSN.

Läs mer om sjukfrånvaro Länk till annan webbplats.

Giltighetstid för delresultat i kurser

Om dina studieresultat inte är kompletta efter kursens slut har du nästkommande studieperiod på dig att komplettera. I annat fall måste du göra om kursen.

Hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna utfärda betyg, intyg och annat. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna genomföra dina studier och få ett betyg och/eller intyg. Vi rapporterar uppgifter om bl.a. betyg till Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR) och till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen:

vuxenutbildningen@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Frågor besvaras av Barn- och utbildningsförvaltningen.

barn-utb@tyreso.se

Kommunens dataskyddsombud nås via kommunens växel på telefon 08-578 291 00.

Individuell handledning

Vi erbjuder individuell handledning på schemalagda tider. Hör med din lärare om vilka tider som gäller.

Individuell studieplan

När du gör ansökan till kurser och kurspaket på Komvux så gör du också en individuell studieplan. Studieplanen innehåller:

 • Tidigare utbildning och erfarenhet
 • Syfte och mål med studierna
 • Eventuella delmål
 • Hur når jag mina mål
 • Studietakt och beräknad studietid
 • Studiefinansiering

Alla sökande erbjuds och rekommenderas att göra den individuella studieplanen tillsammans med studie- och yrkesvägledare på C3L. Studieplanen revideras löpande vid behov.

Inställda lektioner

Om en lärare är frånvarande under kortare tid ställs lektionerna in. Du meddelas via Vklass eller Google classroom och genom anslag på skolan.

Kurslitteratur

Du bekostar din kurslitteratur själv, med undantag för Sfi, SFX och viss kurslitteratur på Kombinationsutbildningar. I vissa kurser kan läraren ta upp beställning och köpa in böcker och sedan kan du hämta ut mot betalning. OBS! Du kan inte göra beställningar från förlag/affärer i C3L:s namn. Beställer du böcker är din beställning personlig och ska göras i ditt eget namn. I annat fall makulerar vi din beställning och du kan få betala en extra avgift.

Likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt mot alla former mot mobbning, trakasserier och rasism. C3L:s likabehandlingsplan revideras en gång per år

Likabehandlingsplan C3L

Lunch – Egen mat – Kaffe

Automater finns med kaffe, dricka och godis. Du kan även äta i gymnasiets skolmatsal, du betalar med Swish. Det finns ett elevkök med micro där du kan värma egen mat – där ansvarar du själv för disken. Du får inte ta med dig mat och dryck in i datasalar. Vid prov ges särskilt tillstånd.

Lärcenter

För dig som vill ha extra handledning, stöd och hjälp med dina studier, låna en dator eller bara ha lugn och ro när du pluggar.

Läs mer om Lärcenter

Mobiltelefonnummer

Ibland skickar vi SMS till din mobil om t.ex. en lärare är sjuk och lektionerna blir inställda. Därför är det mycket viktigt att vi har korrekta mobilnummer i vårt register.

Närvaro/frånvaro vid studierna

För att lyckas med studierna är närvaro en självklarhet. Kurserna är komprimerade, den lärarledda tiden är kort och därför blir genomgångar och föreläsningar extra viktiga. Du stryks från kurserna om du har varit borta mer än tre veckor (enligt skollagen) i följd utan att meddela dig med skolan. Läraren skickar en påminnelse per e-post efter två veckors inaktivitet, om du inte hört av dig inom en vecka efter det stryks du från kursen.

Vid distansstudier är det aktivitet i lärplattformen och med inlämningsuppgifter som räknas som närvaro.

Om du glömt att rapportera t.ex. sjukdom till CSN och försäkringskassan och sedan inte uppnått några studieresultat kan du bli återbetalningsskyldig och du kan inte få studiestöd för nya studieperioder. Mer information finns på CSN:s hemsida. Se Förordningen om Kommunal vuxenutbildning 6 kapitlet § 1.

Information om återkrav Länk till annan webbplats.

Olycksfallsförsäkring

Alla studerande har genom Tyresö kommun en olycksfallsförsäkring som gäller under hela studietiden. Information om försäkringen finns att hämta på expeditionen.

Otillåten plagiering och fusk

Dina inlämningsuppgifter kontrolleras mot Ouroriginal, f.d. Urkund (en plagieringskontroll). Upptäckt av plagiat kan medföra att dina studier försenas kraftigt.

Vid användning av otillåtna hjälpmedel vid prov riskerar du att stängas av från studierna under en längre tid, vilken beslutas av rektor .

Parkering

Det finns bilparkeringsplatser för max 6 tim med P-skiva. (Se anslag vid infart). Det är endast tillåtet att parkera vid entrén för av- och pålastning av tunga saker. Ambulans, brandkår och transportbilar måste kunna komma fram. För handikappade finns särskilda parkeringsplatser. Alla cyklar ska ställas i eller i nära anslutning till cykelställen.

Parfym/starka dofter

Av hänsyn till allergiker m.fl. bör man undvika att använda starka dofter eller stora mängder parfym när man är på C3L.

Prov

Prov anordnas i allmänhet av respektive lärare i anslutning till undervisningen. Vid alla prov ska mobilen vara avstängd och på skrivbordet får bara finnas papper, penna och ev. tillåtet hjälpmedel. Vid vissa tillfällen t.ex. nationella prov i svenska ordnas gemensamma prov. Tid och lokal för dessa prov anslås vid entréerna.

Provtillfällen för distans och rest

Prov ska i första hand skrivas vid ordinarie provtillfällen. Om du läser på distans och arbetar dagtid, eller har varit sjuk vid ordinarie provtid, kan du skriva vid annat tillfälle.

Kontakta din lärare för mer information.

Prövning

Om du på egen hand vill läsa in eller höja betyget i en kurs kan du göra en prövning. Kostnaden för en prövning är 500 kr. Gör en intresseanmälan via webben.

OBS! För tillfället ges inga särskilda prövningar på C3L.

Anmälan till prövning

Rådgivning om extra stöd och hjälp

Specialpedagog Jenny Olsson, jenny.olsson@tyreso.se.

Lärcenter

Rökning

Rökförbud gäller i C3L:s lokaler och i omedelbar anslutning till huset. Rökning är endast tillåten utanför de vita linjerna runt byggnaderna.

Schema

Schemat är alltid preliminärt de första veckorna. Från din lärare får du en kursplanering. På expeditionen kan du få ditt schema utskrivet. Schema för sammanhållna utbildningar, lärare och salar kan du se på webben.

Schema Länk till annan webbplats.

Sjukanmälan

Det är viktigt att du alltid meddelar skolan vid sjukdom! Skicka e-post eller SMS till din lärare.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Judeh Mazhar vid studiestart.

judeh.mazhar@tyreso.se

Studentrabatter

Mecenat har rabatter och erbjudanden för dig som studerar. Registrera dig för att ta del av dem.

Mecenat studentrabatter Länk till annan webbplats.

Studieavbrott

Om du tänker avbryta dina studier helt eller på en viss kurs, anmäl detta via webben. Om du uteblir från lektioner i tre veckor utan att ha meddelat skolan, stryks du från kursen/kurserna.

Du hittar formulär för Anmäl & beställ under:

För studerande

Observera att om du har blivit avbrottsregistrerad och sedan vill fortsätta måste du söka kursen på nytt. Då får du ett nytt startdatum som kan påverka ditt studiestöd från CSN. Tala med en studievägledare!

Studiecenter

Här kan du studera i lugn och ro. Det finns datorer med utskriftsmöjlighet och du kan även kopiera. Om du behöver handledning eller stöd finns lärare tillhands vissa tider i Lärcenter, fråga din lärare.

Studieperioder

Varje år är uppdelat på fem studieperioder, period 1, 2 och 3 på våren och period 4 och 5 på hösten. En studieperiod motsvarar ca 10 veckor. En del kurser sträcker sig över en studieperiod och andra över två. Perioderna startar i januari, mars, maj, augusti och oktober.

Studieperioder våren 2024 (grundvux och gymnasievux):

 • Studieperiod 1: Startar 2024-01-08 och slutar 2024-03-15
  OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked
 • Studieperiod 2: Startar 2024-03-18 och slutar 2024-05-24
 • Studieperiod 3: Startar 2024-05-27 och slutar 2024-08-02.

Studiestöd – CSN

CSN har från 1 juli 2010 hårdare krav på den som söker studiemedel. Om du tidigare har fått studiemedel för kurser och sedan gjort avbrott eller inte fått godkänt eller inget betyg alls påverkas dina möjligheter att få studiemedel igen.

Information om avbrott och uppehåll i studier Länk till annan webbplats..

Studiestöd under 20 år

Om du är under 20 år och studerar på heltid är du berättigad till studiebidrag.

Synpunkter och klagomål

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag till förbättringar. Kontakta skolledningen på adressen nedan.

skolledningen.c3l@tyreso.se

Säkerhet

Vi erbjuder en öppen och trivsam miljö för alla men det innebär risker i form av att saker kan stjälas. Vi ber dig därför att hjälpa till att vakta vår gemensamma utrustning. Tack vare studerande har vi vid några tillfällen lyckats förhindra stöld. Om du ser någon som inte verkar höra hit eller någon som uppträder underligt kontakta personalen.

Telefonmeddelande

Vi kan tyvärr inte hämta studerande som får samtal annat än om det gäller något mycket viktigt.

Utrustning för studier

När du studerar på C3L lämnar du in dina uppgifter i en webbaserad lärplattform. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator och någon typ av ordbehandlingsprogram. Om du inte äger en dator själv kan du använda någon av de tio datorer som finns i Studiecenter eller en dator i någon av datorsalarna (om de är lediga). Biblioteket i Tyresö centrum har också datorer som du kan använda.

Om du behöver hjälp med att lära dig hur lärplattformen används finns instruktionsfilmer att tillgå i plattformen och du kan även få handledning av IT-pedagog. Kontakta expeditionen.

Google Classroom och Vklass

Google Classroom och Vklass är C3Ls lärplattformar. Det är internetbaserade plattformar för kommunikation mellan lärare och elev. De används på olika sätt i olika ämnen. Vänd dig till din lärare för mer information.

Elevportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Vklass

Våren 2024

Komvux:
8/1-21/6
OBS! Avvikelser förekommer, se antagningsbesked.

SFI:
8/1-21/6
Måndag kväll: 15/1-10/6
Torsdag kväll: 11/1-13/6

Studievägledarnas e-postadress:
syv-c3l@tyreso.se

Telefonnummer:
Vida: 08-578 275 11
Sophia: 08-578 275 12

Telefontider och tidsbokning:
Studie- & yrkesvägledning

Ansökan till SFI:
E-post: nyregistreringsfi@tyreso.se

Öppettider:
Måndag: 9-12 och 14-16
Tisdag-Fredag: 9-12

Telefontider:
Måndag-fredag: 10-12

Telefon: 08-578 275 00
E-post: vuxenutbildningen@tyreso.se

Öppettider:

Måndag: 10-12 och 13-16
Tisdag: 10-12 och 13-16
Onsdag: 8.30-12 och 13-16
Torsdag: 9-12 och 13-17.30
Fredag: 10-12

Telefontider:
Måndag-torsdag: 10-12 och 13-16
Fredag: 10-12

Telefon: 070-169 81 75

Läs mer om Lärcenter här

E-post: tygvaktmastare@tyreso.se
Telefon: 070-488 99 14, 070-488 99 32

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 december 2023