Litteraturlista hösten 2020

Här kan du hitta den kurslitteratur som används i kurser och utbildningar på C3L. OBS! Köp inga böcker innan du har träffat eller talat med din lärare.

Grundläggande vuxenutbildning

Engelska grund

Nivå 1 och 2:

 • Connect 1, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10596-3
  Nivå 3 och 4:
 • Connect 2, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10634-2

Matematik grund

Matematik, delkurs 3:

 • CordaNova Delkurs 3, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69689-25

Matematik, delkurs 4:

 • CordaNova Delkurs 4, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69690-8

Svenska som andraspråk grund

Dag och kväll:

 • Grundhjulet, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-523-2798-2
 • Forma svenskan, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-11072-1

Gymnasial vuxenutbildning

Administration

Administration specialisering 1:

 • Räkna Lön 1, TiiChri Förlag (2020), ISBN: 978-91-98-58650-3
 • Datahandledning för Räkna Lön med Visma 600, TiiChri Förlag (2020), ISBN: 978-91-98-586 52-7
 • Lönehandboken, Björn Lundén information (2020), ISBN: 978-91-76-951 98-9
  Boken finns även som e-bok hos:
  bjornlunden.se länk till annan webbplats

Administration specialisering 2:

Räkna Lön 2, Åttonde upplagan 2021, TiiChri Förlag, ISBN: 978-91-985865-4-1 (Fakta och övningsbok) (ges ut i januari)

Digitalt skapande 1 och 2

 • Effektiv visuell kommunikation, Carlsson bokförlag, ISBN: 978-91-7331-766-5

Engelska

Engelska 5:

 • Solid gold 1 + student's key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-08417-6 (lärobok), 978-91-44-10404-1 (facit)

Engelska 6:

 • Solid Gold 2 + student’s key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10780-6 (lärobok), ISBN 978-91-44-11074-5 (facit)

Engelska 7:

 • Progress Gold C + student´s key, Studentlitteratur, ISBN: 9789144057545 (lärobok), 978-91-44-05068 -3 (facit)

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1:

 • Balans Företagsekonomi 1 (2016), Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-68 906-1 (faktabok), 978-91-40-68 907-8 (uppgiftsbok)
  Boken finns även som e-bok hos:
  ordochbok.selänk till annan webbplats

Företagsekonomi 2:

 • Balans Företagsekonomi 2 (2017), Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69 550-5 (faktabok), 978-91-40-69 648-9 (övningsbok)

Grafisk kommunikation 1 och 2

 • Grafisk kommunikation, Liber, ISBN 978-91-47-08791-4

Historia

Historia 1a1 och 1a2:

 • Historia 1b – Historiens landskap – Kungar och karnevaler, NA förlag, ISBN: 978-91-98-16815-0

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1:

 • Information och kommunikation 1 Office 2016, Behandlade Ord, ISBN: 978-91-85989-89-8 (teori), 978-91-85989-90-4 (uppgifter)

Matematik

Grafritande miniräknare rekommenderas från och med kurs 2

Matematik 1a:

 • Matematik M1a, Liber, ISBN: 978-91-47-08554-5

Matematik 1b:

 • Matematik Origo 1b/1c vux, Sanoma, ISBN: 52317310

Matematik 2a:

 • Matematik M2a, Liber, ISBN: 978-91-47-10891-6

Matematik 2b:

 • Matematik Origo 2b/2c vux, Sanoma, ISBN: 52319055

Matematik 3b:

 • Matematik Origo 3b/3c vux, Sanoma, ISBN: 52321058

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1:

 • Synpunkt 1a1, Gleerups, ISBN:978-91-40-69266-5

Naturkunskap 1a2 och 1b:

 • Synpunkt 1b, Gleerups, ISBN: 978-91-40-69260-3

Naturkunskap 2:

 • Synpunkt 2, Gleerups, ISBN:978-91-40-69586-4

Näthandel

Näthandel 1 och 2:

 • H2000 Näthandel 1 Fakta och uppgifter, Liber, ISBN: 978-91-47-10611-0

Privatjuridik

 • J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter, 3:e upplagan 2018, Liber, ISBN: 978-91-47-12956-0
 • J2000 Privatjuridik, Kommentarer och lösningar 3:e upplagan 2018, Liber, ISBN: 978-91-47-12957-7 (Frivillig)

Redovisning

Redovisning 1:

 • R2000 Redovisning 1, 1:a upplagan 2013, Liber, ISBN: 978-91-47-11027-8 (faktabok), 978-91-47-11028-5 (övningsbok)
 • R2000 Redovisning 1, Kommentar och lösningar, 1:a upplagan 2013, Liber, ISBN: 978-91-47-11632-4 (OBS! Frivillig)

Redovisning 2:

 • R2000 Redovisning 2, 7:e upplagan 2017, Liber, ISBN: 978-91-47-12380-3 (faktabok), 978-91-47-12379-5 (problembok)
  R2000 Redovisning 2, Kommentar och lösningar, 7:e upplagan 2017, Liber, ISBN: 978-91-47-12378-0 (OBS! Frivillig)

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4

Samhällskunskap 1a2:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4

Samhällskunskap 1b:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4
  Boken finns även som e-bok hos Ord & Bok.

Svenska

Svenska 1:

 • Svenska Impulser, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-16-22-7072-8

Svenska 2:

 • Svenska Impulser 2, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-15-23-1714-3

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1:

 • Svenska som andraspråk 1, NA Förlag, ISBN: 9789198168129
 • Form i Fokus B, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-74-34400-4
 • Form i fokus B. Facit, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-7434-402-8

Svenska som andraspråk 2:

 • Språkporten. Svenska som andraspråk 123, upplaga 2:1, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-07917-2

Vård- och omsorg

 • Vård- och omsorgsarbete 1, Sanoma utbildning (2017), ISBN: 978-91-523-3080-7
 • Vårdpedagogik och handledning, Sanoma utbildning, ISBN: 9789152314265
 • Etik och människans livsvillkor, Sanoma utbildning (2017), ISBN: 978-91-523-3398-3
 • Hälsopedagogik, Sanoma utbildning, ISBN: 9789152331170 (Digital elevlicens 12 månader finns, ISBN: 9789152339992)
 • Psykologi 1, Gleerups, ISBN: 9789140682116 (Digital elevlicens 6 månader finns)
 • Medicin 1 och 2, Liber (2011), ISBN: 9789147103546
 • Psykiatri 1, Sanoma utbildning (2011), ISBN: 9789152307595 (upplaga 1) eller ISBN: 9789152331163 (upplaga 2)
 • Specialpedagogik 1, Sanoma utbildning (2016), ISBN: 52331972
 • Vård- och omsorgsarbete 2, Sanoma utbildning (2012), ISBN: 52315187

Barnskötarutbildningen

 • Pedagogiskt arbete, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67577-4
 • Pedagogiska teorier, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67829-4
 • Aktivitetsledarskap, Gleerups, ISBN: 978-91-40-69009-8
 • Hälsopedagogik, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67278-0
 • Etnicitet och kulturmöten, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67832-4
 • Barns lärande och växande, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67576-7

Övriga sammanhållna utbildningar (heltid)

Kurslitteratur meddelas av respektive lärare.

Viktigt inför bokköp

Köp inga böcker innan du har träffat eller talat med din lärare.

Om du beställer böcker på nätet måste du göra det i ditt eget namn, inte i C3L:s. Om du beställer böcker i C3L:s namn kommer vi att makulera beställningen och du kommer att få betala en extra avgift till säljaren.

Observera att litteraturlistan inte omfattar litteratur för NTI-kurser, den informationen får du direkt från NTI.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2021
Upp