Litteraturlista våren 2024

Här kan du hitta den kurslitteratur som används i kurser och utbildningar på C3L. OBS! Köp inga böcker innan du har träffat eller haft kontakt med din lärare.

Grundläggande vuxenutbildning

Svenska som andraspråk grund

Delkurs 1 och 2, dag och kväll:

 • Grundhjulet, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-523-2798-2
 • Forma svenskan, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-11072-1

Gymnasial vuxenutbildning

Administration

Administration 1:

 • Administration 1 lärobok, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-325-4
 • Administration 1 arbetsbok, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-326-1
 • Administation 1 facit, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-327-8 (frivillig)

Administration 2:

 • Administration 2 lärobok, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-402-2
 • Administration 2 arbetsbok, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-403-9
 • Administration 2 facit, Thelin läromedel, ISBN: 978-91-7379-404-6 (frivillig)

Affärsjuridik

 • Affärsjuridik fakta och uppgifter, Liber, ISBN: 978-91-47-14074-9
 • Affärsjuridik kommentarer och lösningar, Liber, ISBN: 978-91-47-14075-6 (frivillig)

Affärskommunikation

 • Affärskommunikation fakta och övningar, Liber, ISBN: 978-91-47-11647-8

Engelska

Engelska 5:

 • Solid gold 1 + student's key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-08417-6 (lärobok), 978-91-44-10404-1 (facit)

Engelska 6:

 • Solid Gold 2 + student’s key, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10780-6 (lärobok), ISBN 978-91-44-11074-5 (facit)

Engelska 7:

 • Progress Gold C + student´s key, Studentlitteratur, ISBN: 9789144057545 (lärobok), 978-91-44-05068 -3 (facit)

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1:

 • Balans Företagsekonomi 1 Fakta, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-68-906-1
 • Balans Företagsekonomi 1 Övningar, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-68-907-8

Företagsekonomi 2:

 • Balans Företagsekonomi 2 (2017), Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-69 550-5 (faktabok)
 • Balans Företagsekonomi 2 (2017), Gleerups förlag, 978-91-40-69 648-9 (övningsbok)

Grafisk kommunikation 1 och 2

 • Grafisk kommunikation, Liber, ISBN: 978-91-47-08791-4

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1:

 • Information och kommunikation 1 Fakta och uppgifter, Onlinebok (12 mån) Liber, ISBN: 978-91-47-50296-7

Matematik

Grafritande miniräknare rekommenderas från och med kurs 2

Matematik 1a:

 • Matematik M1a, Liber, ISBN: 978-91-47-08554-5

Matematik 1b:

 • Matematik Origo 1b/1c vux, Sanoma, ISBN: 52317310

Matematik 2a:

 • Matematik M2a, Liber, ISBN: 978-91-47-10891-6

Redovisning

Redovisning 1:

 • R2000 Redovisning1 Fakta, Liber, ISBN 978-91-47-11027-8
 • R2000 Redovisning1 Övningsbok, Liber, ISBN 978-91-47-11028-5
 • R2000 Redovisning1 Kommentarer och lösningar, Liber, ISBN 978-91-47-11632-4 (frivillig bok)

Redovisning 2:

 • Liber Redovisning 2, 1:a upplagan 2022, Liber, ISBN: 978-91-47-14042-8 (faktabok),
 • Liber Redovisning 2, 1:a upplagan 2022, Liber 978-91-47-14043-5 (Övningsbok)
 • Liber Redovisning 2, Kommentar och lösningar, 1,a:e upplagan 2022, Liber, ISBN: 978-91-47-14044-2 (OBS! Frivillig)

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4

Samhällskunskap 1a2:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4

Samhällskunskap 1b:

 • REFLEX PLUS Samhällskunskap för gymnasiet, Gleerups, upplaga 2 (2017), ISBN: 978-91-40-69557-4
  Boken finns även som e-bok hos Ord & Bok.

Svenska

Svenska 1:

 • Svenska Impulser, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-16-22-7072-8

Svenska 2:

 • Svenska Impulser 2, Sanoma utbildning, ISBN: 9789-15-23-1714-3

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1:

 • Svenska som andraspråk 1, NA Förlag, ISBN: 9789198168129
 • Form i Fokus B, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-74-34400-4
 • Form i fokus B. Facit, Folkuniversitetets förlag, ISBN: 978-91-7434-402-8

Vård- och omsorg

 • Anatomi och fysiologi 1 (vårdbiträde), Gleerups, ISBN: 978-91-51-10534-5
 • Anatomi och fysiologi 1+2 (undersköterska), Gleerups, ISBN: 978-91-51-10535-2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-52-35774-3 + fördjupningsmaterial från lärare
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-52-36182-5
 • Gerontologi och geriatrik, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10445-4
 • Hälso- och sjukvård 1, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10645-8
 • Hälso- och sjukvård 2, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10646-5
 • Omvårdnad 1, Sanoma, ISBN: 978-91-52-36001-9
 • Omvårdnad 2, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10642-7
 • Psykologi 1 elevbok, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10327-3
 • Psykiatri 1, Sanoma utbildning, upplaga 3, ISBN: 978-91-52-36164-1
 • Psykiatri 2, upplaga 2, Sanoma utbildning, ISBN: 978-91-52-35720-0
 • Social omsorg 1, Sanoma utboldning, ISBN: 979 81 52 35772 9
 • Social omsorg 2, Gleerups, ISBN: 978-91-51-10539-0

För litteratur i Vård- och omsorgsspecialisering, kontakta:
mats.loden@tyreso.se

Barnskötarutbildningen

 • Pedagogiskt arbete, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67577-4
 • Pedagogiska teorier, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67829-4
 • Aktivitetsledarskap, Gleerups, ISBN: 978-91-40-69009-8
 • Hälsopedagogik, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67278-0
 • Etnicitet och kulturmöten, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67832-4
 • Barns lärande och växande, Gleerups, ISBN: 978-91-40-67576-7

Övriga sammanhållna utbildningar (heltid)

Kurslitteratur meddelas av respektive lärare.

Viktigt inför bokköp

Köp inga böcker innan du har träffat eller talat med din lärare.

Om du beställer böcker på nätet måste du göra det i ditt eget namn, inte i C3L:s. Om du beställer böcker i C3L:s namn kommer vi att makulera beställningen och du kommer att få betala en extra avgift till säljaren.

Observera att litteraturlistan inte omfattar litteratur för NTI-kurser, den informationen får du direkt från NTI.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 maj 2024