05 april 2023

Vad händer med mitt studiestöd om jag inte klarar komvux?

Ditt studiestöd och lån från CSN är beroende av att du klarar dina studier, men vad händer om allt ändå inte går som planerat och studieresultaten är otillräckliga? Vad ska du göra om du inte klarar din kurs och vart ska du vända dig? Här reder vi ut vad som gäller när livet kommer emellan.

Plånbok

Att allt inte går som planerat är vanligare än man tror, även om det kan skapa mycket oro för stunden. Det gäller särskilt ekonomin under studierna på grund av otillräckliga studieresultat. En missad kurs på komvux kan påverka dina möjligheter att slutföra din utbildning i tid – och därmed också dina möjligheter att få ditt examensbevis och intyg – men det finns mycket du kan göra för att rädda upp situationen. Det viktigaste är att försöka ta igen missade kurser så snart som möjligt för att undvika förseningar och eventuella återbetalningar till CSN.

Göra prövning

Har du otillräckliga studieresultat har du möjlighet att läsa upp en kurs eller försöka få godkänt i en kurs du redan gått, genom att göra en så kallad prövning. Det betyder att du studerar på egen hand och sedan genomgår ett prov för att visa dina kunskaper. Provet, eller prövningen som det då kallas, består oftast av både en skriftlig och en muntlig del i det ämne du har valt. Ibland kan det även ingå praktiska moment. Sedan bedöms du efter kunskapskraven i kursplanen och kan därmed få dina betyg, även om du har missat kursen tidigare.

Så här går en prövning till

För att ansöka om en prövning till en specifik kurs på komvux behöver du kontakta din kommunala vuxenutbildning. Du kommer behöva visa att du har tillräckliga kunskaper eller erfarenheter för att kunna genomföra prövningen. Det kan också hända att du behöver betala en avgift. Prövningen på komvux kan se olika ut, beroende på vilken kurs det gäller. När du genomfört prövningen kommer du få en bedömning. Om du uppfyller kraven kan du få ditt betyg. Viktigast är att notera att prövning inte garanterar att du får ett godkänt resultat – det är upp till dig att visa att du har de nödvändiga kunskaperna för kursen. Prövningarna är inte heller tillgängliga för alla kurser, så tänk på att det kan finnas begränsningar och ta reda på vad som gäller på komvux i din kommun.

Omständigheterna spelar roll

Om det finns särskilda skäl till att du inte klarat dina kurser på komvux, till exempel att en nära anhörig varit sjuk, ett dödsfall i familjen eller en funktionsnedsättning som du tidigare inte kände till, kan CSN ta hänsyn till det. Då måste du skicka in ett personligt brev som förklarar situationen och bifoga eventuella intyg. Har du till exempel varit sjuk under en lång tid under studierna kan det påverka ditt studieresultat. Skicka i så fall in ett läkarintyg till försäkringskassan, så kan din sjukperiod bli godkänd hos CSN.

Att läsa upp betyg

Det kan också finnas särskilda skäl att gå om en kurs på komvux. Antingen för att du fått otillräckliga betyg i kursen tidigare, eller för att försöka få bättre betyg denna gång och fräscha upp dina kunskaper inom ämnet. Det finns inga förbud mot att läsa samma kurs på komvux flera gånger, däremot kan reglerna variera mellan olika kommuner och skolor. Det bästa är att kontakta oss för att få mer information om vad som gäller och hur du går till väga. För dig som vill gå om en kurs som du tidigare fått godkänt i, enbart för att få högre betyg, kan det vara bra att veta att det endast är det högsta betyget som räknas. Det kan därför vara värt att överväga om det är värt tiden och ansträngning att läsa samma kurs igen om du redan klarat den. Om du har missat kursen tidigare och vill gå om för att få fullständiga betyg kan det också vara värt att ta reda på vad som gäller för din kurs och det ställe där du vill läsa den.

Får jag behålla studiestöd som jag fått av CSN?

Huruvida du behöver betala tillbaka ditt CSN på grund av ofullständiga betyg eller inte, beror alltså på omständigheterna. Om du varit registrerad och läst alla kurser som du har fått studiemedel för, har du faktiskt rätt att behålla dem – även om du inte har klarat av alla poäng. Självklart behöver du betala tillbaka lånet senare, precis som vanligt, men får behålla pengarna under studietiden. Har du däremot läst färre poäng än vad du har fått studiemedel för, till exempel om du har avbrutit en kurs av ett eller annat skäl, behöver du betala tillbaka det överskjutande beloppet, det vill säga både bidrag och lån.

Bra att tänka på

Oavsett situation kan otillräckliga studieresultat påverka dina möjligheter att få studiemedel hos CSN framöver. För att undvika det, kan du som redan nu vet att du kommer missa din kurs betala tillbaka pengarna du fått inom 30 dagar från utbetalningsdagen. Om du gör det kommer dina studieresultat inte att granskas för de veckor du har lämnat tillbaka medel för, och de veckorna räknas inte heller som använda studiemedel.

Gör så här om du riskerar att missa en kurs

Det bästa sättet att ta reda på vad som gäller för dig, ditt studiestöd och din situation, är att så snart som möjligt kontakta din handledare på komvux eller studievägledare. Då kan ni tillsammans diskutera vilka alternativ som finns tillgängliga för att ta igen en missad kurs eller få råd hur du ska planera din utbildning framåt.


Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2023