05 april 2023

Betyg på komvux – så fungerar det

Att skaffa betyg via komvux är ett populärt sätt att få den utbildning du behöver när du vill ta dig vidare i din karriär eller komma in på drömutbildningen. Men hur fungerar betygssättningen? Här går vi igenom hur bedömning av prestationer går till och vad som krävs för att få godkänt.

Prov

Bedömning av prestationer på komvux

Kort sagt använder komvux samma betygsskala som grundskolan och gymnasieskolan, det vill säga A-F med E som lägst godkänt betyg. För att få ditt betyg gäller det alltså att du genomfört och godkänts i samtliga kurser som ingår i utbildningen. Bedömningen av prestationerna sker ofta både genom löpande utvärderingar under kurserna och genom skriftliga prov i slutet av varje kurs.

Löpande utvärdering innebär att läraren kontinuerligt bedömer dina prestationer genom till exempel muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter och praktiska övningar. De bedömningarna används sedan för att sätta ditt betyg i slutet av terminen. Lärarna är specialiserade inom det ämne som kursen handlar om och använder sig av kursplanen och betygskriterier för att hålla lektioner och bedöma prestationer.

Skriftliga prov på komvux

De skriftliga prov som tillämpas på komvux sker oftast i slutet av varje kurs. Proven är vanligtvis uppdelade i flera delar och kan innehålla både flervalsfrågor och öppna frågor. För att bli godkänd på ett skriftligt prov krävs det att du har uppnått minst E i betyg. Om du inte har uppnått det blir du underkänd, men har möjlighet att göra ett omtentamenstillfälle för att nå ett godkänt betyg. Omtentan kan endast göras en gång per kurs och det är upp till läraren att bestämma vilken typ av prov som ska användas.

Bedömning av arbetsprover

Värt att notera är att det på vissa kurser på komvux, som till exempel Konst- och Designprogrammet, kan krävas arbetsprover för att få betyg. De döms då av en särskild jury och sker utifrån ett antal olika kriterier, som teknisk skicklighet, estetiskt uttryck och kreativitet.

Begära prövning

Känner du att du redan har goda kunskaper i ett ämne, eller vill höja betyget i en kurs du redan har gått, kan du be att få göra en prövning. Det ger dig möjlighet att göra ett prov och bli bedömd i något du studerat på egen hand. Prövningen görs mot en avgift. Efter prövningen skickas betyget automatiskt till dig och din folkbokföringsadress.

Nivåbedömning på komvux

Förutom betyg används även nivåbedömningar på komvux kurser. Nivåbedömningarna kan bedöma dina förutsättningar inför en viss utbildning. De kan även genomföras som underlag för att ge dig en lämplig utmaning inom ramen för kursen. Nivåbedömningarna sker vanligtvis i början av varje kurs och syftar till att fastställa dina förkunskaper inom det ämne som kursen handlar om.

Överklagande av betyg

Om du är missnöjd med ditt betyg på komvux har du rätt att överklaga beslutet. Det gör du genom att skicka in en skriftlig begäran om omprövning till rektorn på det komvux du tillhör. Du kan även överklaga beslutet ytterligare till Förvaltningsrätten. Det är viktigt att tänka på att det bara är betyget som kan överklagas – alltså inte själva bedömningen av prestationen. Det betyder att du inte kan kräva att få ett högre betyg bara för att du anser dig ha gjort mer än vad som krävs för att få det betyg som du fick. Bra att veta är också att slutbetyg från gymnasiet är ersatt med examensbevis där det också framgår om du tagit yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Hur många poäng räknas som ett program?

På komvux anges kurserna i poäng. Du kan få poäng för gymnasiegemensamma ämnen, de som före GY2011 kallades kärnämnen, till exempel matematik, engelska eller historia. Men du kan även läsa högskoleförberedande program som ger grundläggande behörighet för högre studier. De programmen innehåller 2 500 poäng, där du måste ha minst 2 250 poäng med betyget E eller högre för att nå behörigheten. I yrkesprogrammen ges inte grundläggande behörighet till högre studier.

Vad betyder GY2011?

GY11 eller GY2011 förekommer ibland när det gäller komvux betygssystem och är en gymnasiereform som infördes 2011. Den innebar förändringar för gymnasieskolan och komvux när det gällde kursplaner, namn på kurserna och betygssättning, och gäller än i dag. Kraven skärptes för att höja kvaliteten och i samband med det infördes nya namn på gymnasiekurserna. Det var också då betygsskalan A-F infördes och ersatta betygsskalan med MVG, VG, G och IG.

När utfärdas betyg på komvux?

Dina betyg utfärdas efter varje avslutad kurs eller delkurs. Studievägledarna kan även utfärda gymnasieexamen eller slutbetyg när du uppnått de poäng som krävs. Du kan också själv beställa en utskrift av dina avslutade kurser och betyg via antagning.se.

Hör gärna av dig!

Sammanfattningsvis kan man säga att betygsättningen på komvux inte skiljer sig nämnvärt från betygssättningen i grundskolan eller gymnasieskolan. Betygen sätts på samma skala och bedömningskriterierna har sin grund i samma kursplan (GY2011). Har du frågor kring dina betyg är du välkommen att kontakta en studievägledare hos oss, så hjälper vi dig planera och få en överblick över vilka kurser och betyg du behöver för dina framtida studier.

Studie- & yrkesvägledningen på C3L

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2023