20 februari 2023

Arbeta som elevassistent – så är det

Som elevassistent jobbar du med barn och ungdomar som pedagogisk resurs och hjälper dem som behöver extra stöd i undervisningen. Det kan till exempel vara elever med koncentrationsproblem, läs- och skrivsvårigheter, psykosociala svårigheter eller någon typ av funktionsvariation.

Elevassistent

Som elevassistent ser ingen dag eller elev ut som den andra och du möter ständigt nya individer och situationer. Det är ett omväxlande yrke som kräver mycket, men som också ger mycket glädje och meningsfullhet i vardagen. Du hjälper eleven att känna sig trygg genom att träna på vardagliga uppgifter, finns där under raster eller på en utflykt, se till att eleven kan tillgodogöra sig kunskaper under lektionerna eller stöttar individen på andra sätt. Är du pedagogisk resurs till någon med funktionsvariationer är du ofta med under hela dagen, både under lektionstid och på fritiden.

Vad kan arbetsuppgifterna bestå av – rent praktiskt?

Arbetsuppgifterna för en elevassistent varierar. Förutom att ge stöd till de elever som behöver det i undervisningen kan du få hjälpa till med att använda hjälpmedel som datorer, ljudinspelningar och alternativa studiematerial. Vissa elever kan också behöva dig för att förflytta sig, ta sina mediciner eller annan praktisk hjälp vid aktiviteter eller måltider. Andra gånger kan det handla mer om att hjälpa eleven hitta studiero eller planera arbetet utifrån individens särskilda behov. Ibland kan du även vara pedagogisk resurs till en hel klass.

Samarbete och kommunikation

Elevassistenten har inte ansvar för arbetet i klassrummet, det är det läraren som har. Samarbete är därför ett av de viktigaste verktygen i yrket som pedagogisk resurs. Främst kommer så klart samarbetet med eleven, men det är även bra att ha en god relation till pedagoger och vårdnadshavare samt vara lyhörd och öppen för att hitta nya lösningar. För att kunna lyckas behöver du som person ha lätt för empati, vara lugn och tydlig, men du måste också vara tålmodig. Vissa elever är utåtagerande och här bör du kunna möta en situation på ett lågaffektivt sätt.

Arbetsmarknad och upplägg

Arbetsmarknaden för pedagogiska resurser är rätt tuff, men har du kunskaper från att arbeta med individer med särskilda behov har du större chanser att få jobb. Många pedagogiska resurser arbetar halvtid eller en kortare period med en och samma elev och byter sedan till någon annan. Det kan handla om ett par timmar i veckan under ordinarie skoltid, under en termin eller ett helt läsår. Ofta är elevassistentjobben alltså tillfälliga jobb under en period.

Vad är skillnaden på elevassistent och barnskötare?

En barnskötare arbetar på en förskola och jobbar tillsammans med förskolelärarna. Förskolelärarna sköter då den pedagogiska planeringen, medan barnskötaren arbetar rent praktiskt med barnen. En pedagogisk resurs arbetar i stället med barnen i grundskolan och hjälper dem att följa med i undervisningen. Men både elevassistent och barnskötare är pedagogiska yrken där du hjälper barn och unga till en positiv upplevelse i skolan och får dem att utvecklas, både som människor och gällande kunskapsnivå.

Vilken bakgrund och utbildning behöver jag som elevassistent?

Vissa pedagogiska resurser har en bakgrund inom samhällsvetenskapligt gymnasieprogram eller har studerat beteendevetenskap, lärarprogrammet eller enskilda pedagogiska kurser. Andra har gått fritidsprogrammet eller har ingen gymnasie- eller högskoleutbildning alls. Känner du att elevassistent/barnskötare skulle kunna vara något för dig, eller arbetar du redan som elevassistent och vill vidareutbilda dig och skaffa dig en formell kompetens, finns det goda möjligheter här hos oss på komvux i Tyresö. Under utbildningen till elevassistent lär du dig om barn och ungas utveckling och får erfarenhet av pedagogiska verksamheter. Yrket ger en vardag som ger möjlighet att reflektera över sociala och kulturella frågor, och därför ingår, förutom pedagogik, även ämnen som Människors miljöer och Etnicitet och kulturmöten i utbildningen.

Hur lång är utbildningen?

På heltid är utbildningen till elevassistent sex studieperioder (ca 60 veckor). Du väljer själv inriktning i period fem och sex. Det ingår också arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga du får praktisera på en skola, fritidshem eller särskola för att lära dig ännu mer om vardagen som pedagogisk resurs. Du kan också läsa en kombination av barnskötare/pedagogisk resurs och vill du sedan vidareutbilda dig förskollärare eller fritidsledare finns det möjlighet till det också.

Kan jag jobba som elevassistent utan utbildning?

Att jobba som pedagogisk resurs utan utbildning är inte att rekommendera, eftersom det är ett yrke som ställer stora krav på kompetens, speciellt inom pedagogiska färdigheter. Eftersom arbetsmarknaden är utmanande kräver de flesta arbetsgivare att du ska ha relevant utbildning för att de ska se dig som en intressant kandidat för ett jobb. Med andra ord är det bra att utbilda dig om du vill jobba som pedagogisk resurs.

Vad händer om jag inte har svenska som förstaspråk?

Även om du ännu inte är så bra på svenska kan du läsa kombinationsutbildningen Barnskötare/elevassistent. Då läser du ordinarie kurser samtidigt som du går SFI eller grundläggande svenska som andraspråk. Du får kunskap i det svenska språket samtidigt som du går din yrkesutbildning.

Kombination barnskötare/elevassistent

Gör slag i saken och ansök nu!

Är du nyfiken på yrket som elevassistent kan du alltid prata med någon av våra studievägledare. Eller varför inte ansöka om utbildningen till pedagogisk resurs/barnskötare och komma ytterligare ett steg närmare drömmen redan i dag?

Ansök till höstterminen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnar i april 2023)

Studie- och yrkesvägledningen

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 februari 2023