16 januari 2023

Vad är komvux och hur fungerar det?

Här kikar vi närmare på vad komvux är, vilka utbildningar som finns och fördelar med att studera när du är vuxen. Du hittar mer om vad som krävs och hur du ansöker, oavsett om du vill få fullständiga betyg eller hitta en ny riktning i livet.

Studerande

Vad betyder Komvux?

Komvux är en förkortning som står för ”kommunal vuxenutbildning”. Utbildningen inrättades på 60-talet och riktade sig då till elever som saknade fullständig utbildning från grund- eller gymnasieskolan. Än i dag är komvux syfte att hjälpa elever till fullständiga betyg, men du kan också studera på komvux om du vill plugga enstaka kurser eller gå en yrkesutbildning.

En andra chans

Ett annat sätt att beskriva vad komvux innebär, är att det är en vuxenutbildning som ger människor en andra chans till utbildning. Hela 28 procent av de som börjar gymnasiet går ut med ofullständiga betyg och orsakerna till det kan vara många. Kanske var din gymnasietid rörig, eller så spelade psykisk ohälsa, sjukdom eller flykt in och gjorde det svårt att fokusera på studierna. Oavsett anledning, så brukar det vara enklare att hitta studiero och känna sig motiverad när man är lite äldre och vet vad man vill. Vissa behöver också ändra inriktning i livet och vill välja en ny yrkesbana. Då kan du påbörja en utbildning på komvux och ta ditt första steg mot en ny livsväg och karriär.

Varför ska jag studera på Komvux?

Komvux huvudsyfte är fortfarande att utbilda de med ofullständiga betyg, men också att ge alla elever en chans att läsa upp sina betyg inför eventuella universitets- och högskolestudier. Många använder komvux för att ha större möjlighet att komma in på den utbildning de vill i framtiden. Komvux vänder sig alltså även till dig som vill gå grundläggande kurser eller öka din kompetens. De grundläggande kurserna ger dig grundskolebetyg och gör dig behörig att söka till gymnasiet. När du läser kurser på grundläggande nivå hos oss motsvarar de alltså den svenska grundskolan och du kan till exempel plugga matematik, svenska eller engelska. För att komma in på kurserna bör du kunna svenska eller ha läst svenska för invandrare (SFI). Du ska också vara 20 år eller äldre, men du kan studera på komvux även om du är under 20 år förutsatt du har en fullständig 3-årig gymnasieutbildning.

Många upplever också att undervisningen på komvux har ett lugnare tempo än på gymnasiet. Du tar mer eget ansvar för dina studier och kan lägga upp tiden som det passar dig. Vissa föredrar att gå till ett klassrum och träffa klasskamrater, medan andra tycker bättre om att läsa på distans och sitta hemma i lugn och ro. Därför väljer du om du vill läsa din utbildning på komvux på plats eller på distans via en lärarplattform. Det finns också möjlighet att välj som du vill studera på hel- eller deltid. Deltid kan vara bra om du till exempel vill vara mer flexibel och kunna jobba samtidigt.

Yrkesutbildningar

Du som vill omskola dig eller höja din kompetens kan göra det genom att studera en så kallad yrkesutbildning på komvux. Yrkesutbildningarna motsvarar en svensk gymnasieskola, men ger dig samtidigt utbildning i ett visst yrke. När du gått din yrkesutbildning, som finns inom en rad olika områden, är du utbildad och kan snabbt komma in i arbetslivet. Ofta är yrkesutbildningarna, förutom att de följer Skolverkets riktlinjer och kursplaner, skräddarsydda för just arbetsmarknadens behov. De ökar chansen att komma in på arbetsmarknaden.

Vad är arbetsförlagt lärande?

För att du ska få så bra förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden som möjligt ingår också cirka 15 procent så kallad APL (arbetsförlagt lärande) i din yrkesutbildning. Det betyder att du får praktisera på en arbetsplats och får den inblick, erfarenhet och de praktiska kunskaper du behöver för din framtida yrkesroll. Du kommer också i kontakt med arbetsmarknaden och kan knyta kontakter och hitta ditt framtida drömjobb. Yrkesutbildningarna finns i många städer över hela landet, så det går bra att ansöka, oavsett hemkommun.

Höj betygen via prövning

Du kan läsa upp dina betyg på komvux, men det är främst för personer som har kort utbildningsbakgrund. Du kan då satsa på så kallade prövningar. Vid en prövning förbereder du dig själv genom självstudier, det vill säga om du redan har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg, kan du göra en så kallad prövning hos oss. Du läser då en kurs på egen hand och får sedan tenta av ett ämne eller en kurs, ofta genom både skriftliga och muntliga prov.

Här kan du läsa mer om hur en prövning går till.

Vilka utbildningar finns på komvux Tyresö?

Hos oss kan du läsa allt från grundläggande nivå och gymnasienivå till yrkesutbildningar. Våra yrkesutbildningar finns till exempel inom barnskötare, ekonomi, IT, grafisk form, vård och omsorg. Har du inte svenska som modersmål kan du också läsa SFI (svenska för invandrare) eller SFX (svenska med yrkesinriktning). Du kan också läsa en kombinationsutbildning där du går en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig förberedande svenska. Har du särskilda behov kan vi också hjälpa dig anpassa utbildningen så att du får dem tillgodosedda i en särskild utbildning för vuxna.

Så här ansöker du:

För att komma in på komvux ansöker du via den kommun där du är folkbokförd, (vilket oftast brukar vara där du bor). Du kan också gå en utbildning i en annan kommun om du har speciella skäl, men ansöker ändå via hemkommunen. Här hittar du de utbildningar som finns hos oss:

Utbildningar på C3L Tyresö komvux

Vill du veta mer om komvux och hitta en utbildning som passar just dig är du varmt välkommen att höra av dig. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna!

Studie- och yrkesvägledningen

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2023