05 september 2022

Programmering och framtidsjobb inom IT-branschen

De som har valt att utbilda sig inom IT har haft mycket lätt för att få jobb de senaste åren. Behovet av digitala tjänster bara ökar, och med dem ökar även behovet av utbildad arbetskraft inom IT-området. Arbetsmarknaden ser fortsatt mycket bra ut för den här branschen på lång sikt, och inom vissa områden är det ren kompetensbrist. Vill du arbeta inom IT har du alltså mycket goda möjligheter att snabbt få jobb och kunna påbörja en karriär.

Programmering

Så här ser framtiden ut för IT-branschen, det här är de hetaste jobben och så här kan du lära dig det du behöver för att kunna börja jobba med IT.

IT-branschen – en arbetsmarknad som ständigt växer

I takt med att samhället digitaliseras alltmer ökar också behovet av IT-kompetens. Det har under flera år varit en stor efterfrågan på IT-utbildad arbetskraft. En efterfrågan som inte visar några tecken på att mattas av. Både Arbetsförmedlingens långtidsprognoser och SACO:s rapport ”Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2026” visar att yrken som mjukvaru- och systemutvecklare, programmerare och IT-arkitekter har mycket stora möjligheter till arbete både i dag och på lång sikt. I sin rapport ”IT-kompetensbristen” uppskattar organisationen TechSverige att det kan bli ett underskott på cirka 70 000 personer inom IT-sektorn till 2024 om inte fler utbildar sig. I rapporten pekar de på att det främst behövs kompetens inom data science/AI, spelutveckling, programmering (back-end och front-end) och DevOps.

SACO:s rapport ”Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2026” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TechSveriges rapport ”IT-kompetensbristen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inte ens pandemin kunde dämpa efterfrågan på IT-kompetens eftersom den förde med sig ett ökat behov av digitala lösningar som molntjänster, videomöten, e-handel m.m. Lösningar som är fortsatt efterfrågade och som kräver kunnig arbetskraft som kan utveckla och driva den digitala infrastrukturen.

I Sverige är även spelbranschen under stark tillväxt och har under de senaste åren ökat från 115 spelutvecklingsbolag till 667. Det gör att behovet av utbildade spelutvecklare är stort och enligt arbetsmarknadsprognoserna är konkurrensen om jobben mycket liten även där.

Läs mer om arbetsmarknaden för spelutvecklare och hur du kan utbilda dig inom området.

Medan efterfrågan är som allra störst på kompetens som systemvetare och programmerare och andra IT-yrken som främst jobbar med att utveckla IT-lösningar, så ser arbetsmarknaden bra ut även för de yrkesroller som fokuserar på drift och underhåll av IT. Som ett exempel har drift-, support- och IT-tekniker stora möjligheter till arbete enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Dessutom är tekniker-rollerna ofta ingångsjobb i branschen där det är lätt att kunna utvecklas och gå vidare till mer kvalificerade IT-tjänster.

Sammanfattningsvis är IT-branschen i stort behov av arbetskraft på i princip alla nivåer. Det finns dessutom många möjligheter att utvecklas och gå vidare när man väl har börjat jobba i branschen.

Vad krävs för att jobba med IT?

Den största efterfrågan inom branschen är på akademiskt utbildad arbetskraft, till exempel inom systemvetenskap och programmering. Det finns flera vägar att utbilda sig inom IT. På högskole- och universitetsnivå kan du till exempel läsa systemvetenskaplig eller datavetenskaplig utbildning, eller ett ingenjörsprogram med inriktning på data och IT.

Det finns även IT-utbildningar inom Yrkeshögskolan, till exempel IT-säkerhetstekniker, applikationsutvecklare och Javautvecklare. Du kan även läsa till olika roller inom spelbranschen på yrkeshögskolan.

Det finns även många möjligheter till kompetensutveckling inom branschen. IT är ett område som hela tiden utvecklas och tar nya former. Var du än har skaffat dig dina kunskaper så kommer de att behöva förnyas och kompletteras för att kunna hänga med. Det här öppnar också för många interna vägar att utvecklas inom IT-branschen. Det finns de som har börjat som driftstekniker och som tagit sig vidare till att bli IT-arkitekter (den seniora roll som jobbar med att utveckla strategier för hur IT-systemen i en organisation ska användas). Det viktiga är att du har ett intresse för teknik och data, och en passion för att lära dig mer.

Läs kurser som leder dig vidare i din IT-karriär

Det viktigaste är att börja någonstans. IT är som sagt ett stort och varierat område där du har många olika yrkesroller att välja mellan. Därför kan det vara en bra idé att börja med att läsa kurser som ger dig grunderna inom programmering och IT. Det ger dig inte bara de grundkunskaper du behöver för att kunna gå vidare. Du får även insikt i hur de olika yrkesrollerna jobbar, och hur det kan vara att arbeta inom olika IT-områden. Till en början kanske du har en tanke om vilket specifikt område du vill arbeta med, men efter att ha prövat på andra saker så blir du intresserad av ett annat område. Det är alltid bra att pröva sig fram till att börja med.

På C3L kan du läsa olika kurser inom bland annat programmering och digitalt skapande. Vi har även ett IT-paket med inriktning mot spelutveckling. Under de här kurserna får du bland annat lära dig olika programspråk som Java, Python och C++. Du får dessutom lära dig att arbeta i program som Photoshop, Maya och Visual Studio. Det du lär dig på kurserna ger dig viktiga grundkunskaper inom IT samtidigt som du får pröva på olika saker och hitta det som intresserar dig mest. I vissa kurser ingår det dessutom projektarbeten där du får utveckla ett eget spel eller en app. Något som kan vara bra i framtiden eftersom det är vanligt att både utbildningar och arbetsgivare är intresserade av att se arbetsprover som visar vad du faktiskt kan åstadkomma med dina kunskaper.

Efter att ha läst en eller flera av kurserna har du fått både kunskaper, insikter och förutsättningar att gå vidare mot en karriär inom IT, till exempel via vidare studier på Yrkeshögskolan, och till viss del även på högskola. Det är dina första viktiga steg mot en växande framtidsbransch som behöver dig och dina IT-kunskaper.

Här kan du läsa mer om våra kurser inom IT/data:

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 september 2022