29 augusti 2022

C3L certifierat som Vård- och omsorgscollege

Certifieringen innebär att C3L ingår i en samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Certifieringen garanterar att våra utbildningar är kvalitetssäkrade utifrån nationellt satta kvalitetskrav, både vad gäller utbildningarnas innehåll och lärarnas kompetens.

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Metoden som Vård- och omsorgscollege bygger på är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och lokal nivå.

Det är föreningen Vård- och omsorgscollege som certifierar samverkan. Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

Vård- och omsorgscollege
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022