15 augusti 2022

Vad innebär grundläggande behörighet?

Har du tänkt att läsa vidare? Exempelvis söka en utbildning på högskola eller universitet? Då behöver du som minst ha det som kallas för grundläggande behörighet. Det är ett förkunskapskrav för att få läsa vidare på högre utbildningar.

Studerande

Vad som kan vara lite klurigt med grundläggande behörighet är att den ser olika ut beroende på om du tänker söka till universitet och högskola eller till en yrkeshögskoleutbildning. När du tog din gymnasieexamen kan också inverka eftersom betygsystemen har ändrats genom åren. Här ska vi reda ut vad det är som gäller så att du har full koll när du tänker läsa vidare.

Grundläggande behörighet för högskola och universitet

För att du ska kunna bli antagen till en utbildning på grundnivå på högskola eller universitet behöver du ha rätt förkunskaper. De förkunskaper som ger dig grundläggande behörighet får du om du har:

  • En examen från ett högskoleförberedande program, exempelvis från gymnasiet, komvux eller en folkhögskola.
  • Eller en gymnasieexamen från ett yrkesprogram där du har godkänt betyg i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Ett studiebevis eller ett samlat betygsdokument från en gymnasieskola ger däremot inte grundläggande behörighet. Har du avslutat gymnasiet med ett reducerat program efter den 1 januari 2010 har du inte heller grundläggande behörighet.

Om du har en äldre gymnasieexamen

Både utbildnings- och betygssystemet har ändrats genom åren. Det gör att förkunskapskraven och hur betygen räknas kan skilja sig åt om det var länge sedan du gick ut gymnasiet. Avgångsbetyg från tidigare än 1997 samt slutbetyg från före 2010 skiljer sig åt från dagens system, för att nämna ett exempel.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för betyg och grundläggande behörighet om du har en äldre gymnasieexamen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskild behörighet

Den grundläggande behörigheten är ett minimikrav för att få läsa en utbildning på högskola eller universitet. Det kan vara bra att känna till att det även finns utbildningar som kräver ytterligare förkunskaper utöver de i den grundläggande behörigheten. Det kallas för särskild behörighet. Hur den särskilda behörigheten ser ut varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Om du till exempel vill söka till psykologprogrammet så behöver du utöver den grundläggande behörigheten även ha Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A5/5).

Andra utbildningar har exempelvis urvalsprover, arbetslivserfarenhet eller att du har gått andra högskolekurser som särskild behörighet. Vad som gäller för varje utbildning kan du se på skolans hemsida eller i utbildningskatalogen.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildning som liknar en högskoleutbildning. En YH-utbildning är mer yrkesinriktad, kombinerar studier med praktik och är utformad så att den möter de behov som finns på arbetsmarknaden. Du kan till exempel läsa till automationsingenjör eller till redovisningsekonom på en yrkeshögskola.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan skiljer sig åt från den till högskola och universitet, till exempel så är kraven på svenska och engelska lägre så att du når grundläggande behörighet även om du har läst ett yrkesprogram på gymnasiet. Du är behörig för att läsa en utbildning på yrkeshögskolan om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasiet eller från komvux.
  • Har en gymnasieexamen från ett yrkesprogram (från 2014 och framåt)
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen.
  • Bor i ett nordiskt land och där är behörig till en motsvarande utbildning.
  • Har andra förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, till exempel annan utbildning, arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet. Det kallas för reell kompetens.

Så kan du läsa in din grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet som du har ett slutbetyg från gymnasiet där du har godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt lägst betyget godkänt i:

  • Engelska B/Engelska 6 (eller högre nivå). (Även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska.)
  • Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå).
  • Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2. Svenska 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska. Samma regler gäller för Svenska som andraspråk.

Skulle du sakna något av det här kan du komplettera din gymnasieutbildning för att få grundläggande behörighet. Det kan du till exempel göra på komvux. Den gymnasiala vuxenutbildningen är just för dig som inte har en fullständig gymnasieutbildning eller som saknar det som behövs för att få grundläggande behörighet. På komvux följer du samma läroplan och kursplaner som på gymnasiet och får samma kompetens. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare väljer du vilka kurser du behöver läsa för att nå dina mål. Du kan även läsa in särskild behörighet på komvux.

När du läser på komvux är studierna mer koncentrerade och du har färre undervisningstimmar jämfört med den vanliga skolan. Det gör att du kan läsa in din behörighet på ett snabbare sätt. Du har även mer flexibilitet när du studerar på komvux. Du kan till exempel läsa på dag- eller kvällstid, läsa på hel- eller deltid samt välja att läsa på distans eller en blandning av klassrumsundervisning och distans. Det gör det lättare för dig att anpassa dina studier efter hur ditt liv ser ut, till exempel om du jobbar eller har familj.

Under 2022 och 2023 finns det dessutom ytterligare ett sätt att få grundläggande behörighet om du saknar den. Under en försöksperiod kan du som är minst 24 år styrka din kompetens genom att skriva ett prov. Det provet mäter dina kunskaper i bland annat engelska, svenska och matematik. Kunskaper som du kan ha skaffat dig till exempel genom andra utbildningar, arbetslivserfarenhet eller på andra sätt. Du behöver få godkänt på alla delar av provet för att få grundläggande behörighet. Det här provet kommer att ges vid två tillfällen på fem provorter. Det första provtillfället är den 9 oktober 2022. Anmälan öppnar 30 augusti.

Här kan du läsa mer om det grundläggande behörighetsprovet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu hoppas vi att du har en bättre insikt i vad grundläggande behörighet innebär. Om du vill läsa vidare men saknar någonting du behöver för att få grundläggande behörighet kan vi på C3L hjälpa dig. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en studieplan för vad du behöver läsa för att kunna plugga vidare och få de kunskaper du behöver för ditt drömjobb.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022