16 maj 2022

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel – vad betyder det?

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det betyder att det behövs ett särskilt bevis för att få använda titeln undersköterska. Det innebär också att du som arbetar eller vill arbeta som undersköterska behöver möta vissa krav på kompetens för att få det här beviset.

Undersköterska

Här får du veta mer om vad en skyddad yrkestitel innebär, hur det påverkar dig som jobbar som undersköterska i dagsläget och vad det innebär för dig som tänker söka en utbildning till undersköterska.

Vad innebär skyddad yrkestitel?

För många yrken krävs det inte några specificerade kvalifikationer. Självklart är det en fördel att ha en utbildning som är relevant för yrket, men det går bra att arbeta som exempelvis lagerarbetare eller trädgårdsmästare utan att vara utbildad till det. Vissa yrken anses dock som så viktiga att det har lagstadgats vilken typ av kompetens som krävs för att få använda just den yrkestiteln, till exempel att den som arbetar i yrket har gått en relevant utbildning. Exempel på skyddade yrkestitlar är apotekare och auktoriserad revisor. För att få använda en skyddad yrkestitel måste du ha ett bevis för den. Det är straffbart att använda en skyddad titel utan att ha ett yrkesbevis för den. Den är även olagligt att använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel.

Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar bevis för rätten att använda en skyddad yrkestitel. Det är också Socialstyrelsen som tar fram vilka krav som ställs på den skyddade yrkestiteln. Just nu arbetar myndigheten med att ta fram föreskrifterna för vilka godkända betyg från kurser och utbildningar från gymnasiet eller komvux som ska ligga till grund för att kunna få det här beviset. Socialstyrelsen tittar också på vad som kan anses som förvärvad kompetens som motsvarar den utbildning som krävs. Det vill säga vad som krävs för att få validera sin yrkeserfarenhet. I början på 2023 ska de här reglerna för vad som krävs för att få bevis vara klara.

Du kan läsa mer om det här på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skyddad yrkestitel ska inte blandas ihop med legitimationsyrken som exempelvis läkare eller psykolog. För båda kategorierna krävs det en viss bestämd kompetens, men för legitimationsyrken krävs det även personlig lämplighet. I praktiken betyder det här att det ofta krävs praktisk tjänstgöring och en prövotid för att få en legitimation. En legitimation kan också återkallas om den som har den visar sig vara olämplig eller grovt oskicklig. Ett bevis på en skyddad yrkestitel kan inte återkallas och har inte heller någon prövotid.

Varför införs skyddad arbetstitel för undersköterskor?

Att arbeta inom vård och omsorg är ett mycket viktigt och ansvarsfullt arbete. Arbetsuppgifterna berör andra människors hälsa och välmående och kräver därför mycket kompetens och noggrannhet. Hittills har Sverige varit det enda landet i norden som inte har reglerat titeln och arbetsinnehållet för undersköterskor. Det har inneburit att det har varit arbetsgivaren som har bestämt vad som krävs för att få arbeta som undersköterska.

Både från vårdens sida och från fackförbunden har det ställts krav på att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det här innebär flera fördelar både för patienterna, undersköterskorna och arbetsgivarna.

  • En skyddad yrkestitel säkerställer kompetensen hos yrkesgruppen undersköterskor. Det ger en bättre patientsäkerhet och vård vilket ökar tryggheten och kvaliteten på vården och omsorgen i Sverige.
  • En skyddad yrkestitel höjer statusen på yrket och ökar attraktionen. Fler vill jobba som undersköterska och det blir lättare att förhandla om lön.
  • Villkoren inom yrket förbättras när arbetsinnehållet och ansvarsområdet blir tydligt och reglerat.
  • Det blir lättare för arbetsgivaren att planera och leda arbetet med ett tydligt ansvarsområde för undersköterskeyrket.
  • Det blir tydligare för den som vill studera till undersköterska vilken utbildning som krävs för yrket. Hittills har utbildningarna inom vård och omsorg sett väldigt olika ut både till innehåll och längd. Med en skyddad yrkestitel sätts också en nationell standard på utbildningen och vilken kompetens den ska leda till.

Vad betyder det här för dig som jobbar som undersköterska eller tänker plugga till det?

Hur det här påverkar dig som arbetar som undersköterska inom vården beror lite på hur du är anställd. Har du en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, så kommer det att finnas en övergångsperiod på 10 år då du får använda titeln fram till den 30 juni 2033. Därefter behöver du ansöka om bevis från Socialstyrelsen för att få fortsätta att använda titeln undersköterska. Om du behöver komplettera din tidigare vårdutbildning för att möta kompetenskraven på den skyddade yrkestiteln har du alltså tio år på dig att göra det.

Om du däremot inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska behöver du ansöka om bevis för att få fortsätta att använda titeln. Du kan fortsätta att arbeta inom vård och omsorg utan bevis, men då får du inte arbeta med titeln undersköterska.

För att få ett bevis om rätten att använda den skyddade titeln undersköterska behöver du:

  • Ha gått en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasiet eller på komvux. Socialstyrelsen håller just nu på med att ta fram vilka krav på godkända betyg i ämnen eller kurser som krävs.
  • Ha fått en motsvarande kompetens på ett annat sätt. Det pågår även arbete med att reglera hur den här motsvarande kompetensen ska se ut och hur den ska valideras.

Om du saknar relevant utbildning, eller om du har en utbildning som inte möter kraven på nationell standard på utbildning och kompetensnivå, kan du behöva en kompletteringsutbildning. Den kan du få genom att till exempel läsa de ämnen och kurser som du eventuellt saknar på komvux. Du kan också få din kompetens kartlagd och bedömd om du har fått dina kunskaper via yrkeserfarenhet, så kallad validering.

Du som funderar på att läsa till undersköterska kan känna dig trygg i att du snart kan gå en utbildning som följer nationell standard och som följer kraven för den kompetens som krävs så snart Socialstyrelsen har tagit fram reglerna för det.

Här kan du läsa mer om utbildningen till undersköterska på C3L.

Du som inte har svenska som förstaspråk kan läsa utbildningen kombination undersköterska, där du får läsa både svenska och yrkeskurserna.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2022