23 februari 2022

Att läsa till elevassistent ledde till vidareutbildning och en ny karriär

Är du intresserad av att arbeta med barn eller ungdomar kan du gå utbildningen till barnskötare/elevassistent. Den ger dig kunskaper om hur barn och unga utvecklas så att du kan arbeta i ett pedagogiskt yrke som en viktig resurs i skolan och förskolan.

Elevassistent

Lena är en av dem som har gått den här utbildningen. Här berättar hon om hur C3L gav henne chansen att byta yrkesinriktning mitt i livet samtidigt som utbildningen gav henne en bra grund för att studera vidare.

Från konsult till elevassistent

Under många år har Lena arbetat som konsult inom kontor och administration. Men lång pendling, väntan på uppdrag och en längtan efter någonting mer levande fick henne att söka till utbildningen.

Jag har alltid tyckt att det är kul med barn och skola. Ingen dag är den andra lik. Det är roligt och man får mycket igen när man jobbar med barn. De är spontana och raka. Det här är ett mycket mer levande och roligt arbete än att sitta framför en dator hela dagarna. Dessutom ville jag jobba närmare hemmet.

Att Lena valde just C3L berodde bland annat på närheten och på det breda utbudet.

Jag har haft mycket lång pendling tidigare och ville komma närmare hemmet. Eftersom jag bor i Tyresö blev det naturligt att titta närmare på C3L. De syns mycket i tidningarna här, och jag såg att de hade många olika yrkesutbildningar. Det gjorde mig nyfiken. Deras utbildningar uppdateras hela tiden, och anpassas efter vad kommunen behöver. Det är bra utbildningar som leder till jobb. Det var dessutom en lätt ansökningsprocess.

En omfattande utbildning där läraren gav allt

Lena sökte till utbildningen till barnskötare/elevassistent och kom in. Hon läste tre studieperioder där de två första är gemensamma och inriktningen mot barnskötare eller elevassistent väljs under den sista studieperioden. Lena valde att läsa till elevassistent, och är mycket nöjd med det hon fick lära sig.

Utbildningen var mycket bra och täckte många delar. Den hade olika ämnen kring pedagogik och ledarskap. Vi fick lära oss mycket kring hur barn utvecklas och leker. Vi läste även hälsopedagogik om hur man ska göra för att må bra. Det ingick även kommunikation i studieplanen så att vi kunde lära oss hur vi förmedlar budskap så att barn förstår. Det var 8–9 olika ämnen i studieplanen och alla var bra. Jag gillade speciellt specialpedagogiken, till exempel kring olika funktionsnedsättningar. Så att vi vet vad vi har för skyldigheter och vilket stöd som går att få i det arbetet.

Förutom bredden på innehållet gjorde också den passionerade läraren så att eleverna fick en så bra och omfattande utbildning som möjligt.

Vår lärare gav allt och satsade mycket på att vi verkligen skulle få med oss så mycket som möjligt från utbildningen. Vi gjorde studiebesök, hade studiedagar, var ute med Naturskolan och lärde oss hur skog och mark kan användas som studiematerial m.m. Vi hade även föreläsningar. Bland annat från bemanningsmyndigheten och Försäkringskassan. Där fick vi veta mer om vilka rättigheter man har som elevassistent, hur man tar sig fram som ny på skolan, vad som är bra att fråga om och ta reda på m.m. Allt det här gjorde oss väl insatta i hur yrket fungerar och hur det går till på en skola under ett läsår. Vi blev väldigt bra förberedda.

I utbildningen ingår även grupparbeten. Att pandemin plötsligt ändrade på förutsättningarna kom inte i vägen för att arbeta tillsammans i grupp.

Sista perioden blev på distans på grund av pandemin. Men det har fungerat bra med Skype och att göra grupparbeten via datorn. Dessutom har vi elever träffats utomhus och gått igenom vad vi ska göra tillsammans.

En bra grund för att läsa vidare

Att arbeta som elevassistent innebär att vara en skolresurs. Det vill säga ett yrke som går ut på att hjälpa både lärare och elever att göra undervisningen så bra och tillgänglig som möjligt. Som elevassistent stöttar du eleverna så att de kan följa med i undervisningen. Till exempel genom att hjälpa de som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättningar, koncentrationsproblem eller andra svårigheter med att hänga med i undervisningen. Det intresserade Lena så pass att hon valde att vidareutbildade sig efter att hon var klar med utbildningen.

Jag läste en kurs och fördjupade mig mer inom specialpedagogik. Till exempel vilka situationer och utmaningar som finns i en skola som ska vara för alla. Att ha gått utbildningen till elevassistent gav mig en bra grund. Det är kul att det går att studera den här vägen också. Det gav mig chansen att känna efter om det var rätt utbildning utan att jag behövde binda upp mig i tre år i ett universitetsprogram.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det vill säga att praktisera ute på en arbetsplats. Något som Lena ser som en bra möjlighet till att hitta arbete.

Praktiken ger en bra fot in. Utbildningen ger dig kunskaperna, och praktiken ger dig möjlighet att skapa kontakter. Har du den här utbildningen med dig är det lätt att komma in till skolor och förskolor.

Tips till andra som vill studera

Lenas tips till andra som funderar på att studera är att ta chansen och våga.

Våga byta inriktning och testa någonting annat. Du behöver inte jobba med samma sak hela livet. Det kan vara lätt att byta spår. Den här utbildningen passade för var jag är i livet. Det var stor bredd på eleverna på utbildningen. Allt från de som nyss har gått ut gymnasiet till oss som är medelålders och vill komplettera sin utbildning, skaffa behörighet eller byta spår i karriären. Dessutom börjar praktiken tidigt i utbildningen, så du får en chans att känna efter hur det känns att arbeta rent praktiskt och pröva om det är rätt yrke för dig. Det här är korta och bra utbildningar som leder någonstans.

Hon tipsar också om att tänka på det ekonomiska under utbildningen.

Tänk efter hur du ska lösa det ekonomiskt när du läser. Har du en inkomst sen tidigare så tänk på att det blir en förändring. Fundera på om du ska lösa det med CSN, ta lån eller på något annat sätt. Men utbildningen är CSN-berättigad. Om du redan har ett jobb, fundera också på om du ska ta tjänstledigt medan du studerar eller om du ska säga upp dig. Kom också ihåg att det tar tid att studera. Sätt av tid för studierna. Men det är alltid en bra investering i dig själv. Kunskaper är lätta att bära på och de ger alltid fördelar i livet.

Vill du läsa mer om utbildningen till barnskötare/elevassistent eller ansöka till utbildningen kan du göra det här.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 februari 2022