18 januari 2022

Nya satsningar på Komvux – trenderna och de nya möjligheterna inom utbildning

En av de viktigaste sakerna vi har i vårt samhälle är möjligheterna till utbildning. Att kunna studera vidare och skaffa en utbildning som leder till jobb vinner alla på. Det här har blivit extra viktigt under pandemin när många som redan hade problem att ta sig in på arbetsmarknaden fick det ännu svårare. Därför är möjligheterna till utbildning viktigare än någonsin.

studier

I sin vårändringsbudget har regeringen satsat extra mycket på utbildning. Framför allt så görs det många nya satsningar på Komvux eftersom Komvux kan erbjuda så många olika lösningar. Inte bara inom utbildning utan även för att validera kunskaper, skapa snabbare vägar till arbete, hjälpa till med språk och integration m.m. Här får du veta mer om vad de här nya satsningarna innebär för dina möjligheter att utbilda dig.

Komvux flex och validering

Många som söker sig till Komvux har redan med sig kunskaper som de har skaffat tidigare, till exempel för att de har utbildat sig i ett annat land. De här kunskaperna kan kartläggas och valideras, det vill säga att kunskaperna bedömds på ett strukturerat sätt så att den person som vill studera på Komvux kan läsa en kortare utbildning, eller bara behöver en kompletterande utbildning. Om du har exempelvis en vårdutbildning från ett annat land och redan har kunskaper och erfarenhet av att arbeta i yrket, behöver du lära dig yrkessvenska och de regler som gäller i Sverige för att kunna arbeta inom den svenska vården.

När det satsas mer på att kartlägga och validera kunskaper går det att korta tiden det tar att utbilda sig och komma ut i arbete. Framför allt för de personer som studerar mitt i livet. Komvux flex heter den satsning som syftar till att öka antalet valideringar och förbättra möjligheterna för studerande att kunna gå kompletterande utbildningar för att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Yh flex är en liknande satsning för att ta fram ett snabbare och mer flexibelt sätt att ta en yrkeshögskoleexamen för de personer som redan har omfattande yrkeskunskaper. Det fungerar i praktiken som en extra studieplats på yrkeshögskoleutbildningar där den som läser får sin kompetens validerad och tillgodoräknad för att kunna ta del av anpassade kompletterande studier.

Fler satsningar på kombinationsutbildningar

Det läggs även mer resurser på så kallade kombinationsutbildningar. Det vill säga utbildningar där en yrkesutbildning kombineras med antingen SFI eller svenska som andra språk. Kombinationsutbildningar har blivit väldigt populära inom yrkesområden som vård- och omsorg och barn- och fritid. Här finns det många som redan har en utbildning och yrkeserfarenhet, till exempel från sitt hemland, men som behöver komplettera sina språkkunskaper i svenska och lära sig hur det är att jobba inom yrket i Sverige.

Det är ett stort tryck på de här kombinationsutbildningarna. Inte minst för att de oftast leder till jobb direkt efter utbildningen. Därför gör regeringen nu en satsning som motsvarar cirka 7 000 årsstudieplatser på Komvux för utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI. Det gör att ännu fler kan använda och komplettera sina befintliga kunskaper för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Större flexibilitet kring högskoleförberedande examen

En annan ändring inom Komvux är att bestämmelserna kring högskoleförberedande examen inom Komvux blir enklare. De ändrade bestämmelserna innebär att en högskoleförberedande gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning ska vara inriktad mot ett av två studieområden - samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. Tidigare skulle examen vara inriktad mot något av de sex gymnasieprogrammen, så den här förenklingen gör det lättare för dig som vill studera vidare. Dessutom är det nu möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi i en högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux.

De nya bestämmelserna leder till en större variation av kurser och en större flexibilitet för dig som studerar. Det innebär också att utbildningen blir bättre anpassad efter vuxna elever som ofta har skiftande behov och mål med sina studier.

Andra satsningar och förändringar inom Komvux

  • Regeln för hur Komvuxutbildningarna ska prioriteras ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär inte enbart att de som har den lägsta utbildningen ska prioriteras, utan även att de som är arbetslösa eller vuxna som måste byta yrke får möjlighet att studera vidare.
  • Det införs en enklare betygsskala inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och Komvux i svenska för invandrare (SFI). Den sexgradiga betygsskalan ersätts med betygen godkänt och icke godkänt inom Komvux på grundläggande nivå och Komvux i sfi. Inom Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget godkänt. Syftet med att förenkla betygsskalan är att minska lärarnas arbetsbörda så att de kan fokusera mer på att utbilda. Dessutom ökar genomströmningen på utbildningarna så att fler kan få möjlighet att studera.
  • Komvux utbildningsmål har utökats. Dels för att göra utbildningen till en bas för kompetensförsörjningen till arbetslivet, dels för att med de utökade målen ge studenterna en bra grund för att studera vidare. Vuxna studenter ska till exempel stödjas och stimuleras i sitt lärande, få möjlighet att utveckla sina kunskaper för att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja sin personliga utveckling.
  • Flera ämnesplaner och kurser förändras och revideras. Det har redan skett revideringar och specialiseringar inom kurserna inom vård och omsorg samt yrkesområdet fordon och transport. Från och med januari 2022 sker det även förändringar inom kurserna i matematik och engelska. De här förändringarna sker dels för att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna, dels för att undervisningen och betygen blir mer rättvisande för eleverna. I många kurser förändras innehållet också för att underlätta undervisningen och ge ett djupare lärande.

Tack vare de här nya satsningarna har du nu fler möjligheter än någonsin att studera på Komvux så att nya dörrar öppnar sig för dig. Ta chansen att utbilda dig i år!

Här kan du se de utbildningar vi erbjuder på C3L Tyresö komvux.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2022