11 november 2021

Vad gör en grafisk formgivare?

Här får du veta mer om hur en grafisk formgivare arbetar, hur arbetsmarknaden ser ut och hur du kan utbilda dig till grafisk formgivare.

Grafisk formgivare

En grafisk formgivare arbetar med visuell kommunikation. Det är ett yrke som kombinerar det kreativa med design, information och problemlösning för att förmedla ett budskap så effektivt som möjligt. Är du en person som gillar att kommunicera med färg och form och vill arbeta med att grafiskt formge produkter, trycksaker, webbsidor m.m. är det här yrket för dig.

Så här arbetar en grafisk formgivare

Själva grunden i en formgivares arbetsuppgifter är att arrangera form, bild och typografi för att förmedla ett budskap. Rent praktiskt kan det här se ut på flera olika sätt. Grafiska formgivare specialiserar sig ofta inom ett visst område, till exempel digitala medier eller förpackningar. Förutom sin kreativitet och öga för form och färg använder den grafiska formgivaren verktyg som olika bildbehandlings- och designprogram. Mycket av jobbet sker alltså i datorn.

Som grafisk formgivare kan du arbeta inom en rad olika områden beroende på vad du inriktar dig på, till exempel åt förlag och tryckerier, företag som jobbar med digital kommunikation, reklambyråer eller inom film och tv. Här är de vanligaste områdena för grafiska formgivare.

  • Formge förpackningar och etiketter m.m. Där går arbetet ut på att ta fram en design som snabbt förmedlar vad det är för produkt det handlar om och vad den står för. Dessutom ska det framgå vem som är producenten bakom innehållet, till exempel så har alla livsmedelsförpackningar fått sin design från en grafisk formgivare.
  • Arbeta med trycksaker. Många grafiska formgivare arbetar på tryckerier och förlag där de är med och designar böcker, tidningar, affischer, broschyrer och mycket mer. Där ser de till att text och form kompletterar varandra för att förmedla ett budskap. Formgivningen av ett bok- eller tidningsomslag ska till exempel berätta vad innehållet handlar om.
  • Designa webbsidor och digital grafik. I dag sker allt mer kommunikation digitalt. En formgivare som arbetar inom det området kallas ofta för webbdesigner. För det behöver du i regel komplettera dina grafiska kunskaper med någon form av programmerings- eller skriptspråk, till exempel HTML, ASP och PHP. Dina arbetsuppgifter kan innebära allt från att bygga och utveckla webbsidor till att skapa digitala kampanjer tillsammans med andra experter på marknadsföring.
  • Utforma grafiska profiler. Som grafisk formgivare kan du få utforma ett företags grafiska profil. Det vill säga den logotyp, grafik och det färgschema som återkommer i företagets varumärke och som används på allting från brevhuvuden och webbsidor till fordon och profilkläder. Den grafiska profilen gör att företaget får en tydligt igenkännbar identitet som är enhetlig var än den förekommer.
  • Film och tv. Grafiska formgivare arbetar även inom drama- och underhållningsproduktion, bland annat med att utforma vinjetter, logotyper och texter som förekommer i bild.
  • Andra arbetsuppgifter som du kan möta som grafisk formgivare är till exempel att utforma skyltar och ikoner som ska förmedla ett budskap utan text.

Som grafisk formgivare arbetar du ofta i programvara som InDesign, Photoshop och Illustrator. Men en stor del av jobbet sker utanför datorn. Du behöver till exempel vara bra på att lyssna på vad kunderna vill ha, kunna föreslå och beskriva dina idéer för andra och samarbeta med experter inom design och marknadsföring.

Arbetsmarknaden för grafiska formgivare

Som grafisk formgivare kan du arbeta på flera olika sätt. En del arbetar någonstans där det finns ett kontinuerligt behov av formgivning, till exempel åt förlag, tidskrifter och tryckerier, eller åt annons-, reklam- och kommunikationsbyråer. Det är också väldigt vanligt att grafiska formgivare jobbar frilans som egna företagare och tar uppdrag från flera olika kunder. Som frilansare arbetar du i regel mot en deadline, det vill säga att uppdraget ska vara klart inom en viss tid.

I dag ligger medellönen för grafiska formgivare runt 35 000–40 000 kronor i månaden. Hur stora möjligheter du har att få jobb beror på flera olika saker, till exempel om du jobbar inom en het bransch, är specialiserad inom ett visst område eller har andra kunskaper och erfarenheter som har betydelse för arbetet. Det är ett område där det hela tiden händer mycket och om du är redo att hela tiden lära dig nya saker och utvecklas blir du mer attraktiv på marknaden.

Så här läser du till grafisk formgivare

Vägen till att bli grafisk formgivare börjar med att du har ett brinnande intresse för färg, form och design. Med en utbildning kan du använda det intresset och göra det till en karriär. Det finns olika utbildningsvägar och utbildningskrav för grafiska formgivare, men vanligtvis behöver du ha någon form av eftergymnasial utbildning inom området.

En bra början på den karriären är vårt kurspaket med inriktning mot grafisk formgivning. Där får du lära dig grunderna inom grafisk design. Kurspaketet består av kurserna grafisk kommunikation 1 och 2 samt digitalt skapande 1 och 2. I de kurserna får du bland annat lära dig hur du formger ett proffsigt informationsmaterial för tryck och webb, hur du använder webben och andra digitala kanaler för att kommunicera och marknadsföra, samt hur organisationers interna och externa kommunikation fungerar.

Kurserna innehåller många verklighetsbaserade praktiska övningar där du får träna upp din formkänsla och din kreativitet. Du examineras även i form av större praktiska projekt inspirerade av verklighetsbaserade arbetsuppgifter med ett fokus på digital produktion.

Utbildningen består av två studieperioder där varje period motsvarar cirka 10 veckor. Undervisningen sker både i klassrum och via lektioner online samt med inspelade genomgångar. När du är klar med utbildningen kan du börja jobba med att formge och producera informationsmaterial. Eller så kan du välja att studera vidare inom grafisk formgivning.

Här kan du läsa mer om kurserna inom grafisk formgivning och ansöka till dem.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 november 2021