11 november 2021

Så här är det att jobba som elevassistent

Här får du veta mer om hur en elevassistent arbetar, vad det är för skillnad på att jobba som barnskötare och som elevassistent, samt hur arbetsmarknaden ser ut. Du får även veta hur du kan studera till ett viktigt och givande yrke där du kan göra stor skillnad.

Elever

Är du intresserad av att jobba med barn och hjälpa dem i både skolan och i livet kommer du att trivas med att arbeta som elevassistent. Det är ett givande yrke där du får vara med och skapa trygghet och stimulans för barnen så att de kan växa och utvecklas. Att arbeta som elevassistent är ett viktigt, roligt och omväxlande jobb, och det behövs fler elevassistenter ute på skolorna.

Vad är det för skillnad på en barnskötare och en elevassistent?

När du utbildar dig till elevassistent här på C3L går du en kombinerad utbildning till barnskötare/elevassistent där du väljer inriktning den sista studieperioden. Utbildningen ger dig kunskaper om hur barn och unga utvecklas. Både barnskötare och elevassistent är pedagogiska yrken där du arbetar med att ge barn och unga en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. Därför är det mycket som är gemensamt inom de här yrkena.

Det finns även en del skillnader. Barnskötare arbetar i regel på en förskola där de jobbar tillsammans med förskolelärarna. Lärarna sköter mer av den pedagogiska planeringen medan barnskötaren arbetar mer praktiskt med barnen. Som elevassistent stöttar du barnen i grundskolan så att de kan följa med i undervisningen, till exempel genom att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter med att följa med i undervisningen.

Så här arbetar en elevassistent

En elevassistent är en så kallad skolresurs. Det vill säga ett yrke som går ut på att hjälpa både lärare och elever att göra undervisningen så bra och tillgänglig som möjligt. Det är lärarna som ansvarar för det pedagogiska, men de har så mycket att göra med att planera, förbereda och hålla i undervisningen att de behöver stöd med att hjälpa eleverna. Det är här elevassistenten kommer in som en värdefull resurs.

Att jobba som elevassistent innebär mycket variation. Vad dina uppgifter är beror på vilka behov skolorna och eleverna har. Du kommer hela tiden att ställas inför nya situationer, möta nya elever med unika behov, och du får hela tiden använda all din kunskap för att hitta det bästa sättet att stötta.

Som elevassistent kan du till exempel få arbeta med att:

  • Ge stöd åt de elever som behöver hjälp med att följa med i undervisningen, till exempel elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer och koncentrationssvårigheter.
  • Underlätta för de elever som har problem med studierna genom att använda hjälpmedel som datorer, ljudinspelningar och alternativa studiematerial
  • Ge stöd åt elever som kan behöva hjälp med att förflytta sig, ta mediciner m.m. Ge praktisk hjälp vid måltider och ombyten om det behövs.
  • Hjälpa eleverna att få studiero så att de kan följa med i undervisningen och få de kunskaper de behöver
  • Vara ett stöd på aktiviteter som sker utanför klassrummet, till exempel på raster, under utflykter och studiebesök och i omklädningsrum.
  • Planera och anpassa ditt arbete med eleverna utifrån lärarens pedagogiska planering. Du kan arbeta både med hela klasser och med individuella elever.
  • En elevassistent är inte bara aktiv under undervisningen. I din roll som elevassistent följer du i regel med eleverna under hela skoldagen, inklusive fritidsverksamheten. Det innebär att du inte bara samarbetar med lärarna, utan även med skol- och fritidspersonalen och med föräldrarna.

Att jobba med att ge stöd åt de som behöver det är mycket stimulerande eftersom barn och unga är unika individer med olika intressen och behov. Ingen elev är den andra lik och dessutom utvecklas alla barn. Dina arbetsdagar kommer att förändras och utvecklas tillsammans med de elever du hjälper. Det gör jobbet som elevassistent så omväxlande, givande och lärorikt.

Arbetsmarknaden behöver fler utbildade elevassistenter

Som elevassistent arbetar du vanligtvis inom skola och fritidshem. Du kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper och i särskolan. Den här typen av resurs är mycket viktig i skolan. Dessutom ökar barnkullarna samtidigt som många inom yrket snart kommer att gå i pension. Det gör att du har goda möjligheter att få jobb som elevassistent, särskilt om du har en god utbildning som gör dig kvalificerad för yrket.

I dag är medellönen för en elevassistent cirka 23 900 kronor i månanden. Du kan jobba både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så här läser du till elevassistent

Att arbeta som elevassistent passar dig som vill hjälpa barn att utvecklas, är ansvarsfull och pedagogisk samt gillar att stötta och inspirera. Eftersom det händer mycket under din arbetsdag behöver du även kunna hantera flera olika situationer samtidigt och vara den som lugnar eleverna när det är stressigt.

Du kan utbilda dig till yrket genom att gå utbildningen till barnskötare/elevassistent på C3L i Tyresö. Den vänder sig till dig som vill arbeta som en viktig resurs inom skolan. Den passar även bra för dig som redan jobbar inom området men som vill ha formell kompetens för att kunna utvecklas mer i ditt arbete.

Under utbildningen får du lära dig om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter. Det ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som till exempel elevassistent eller stödpedagog. Utbildningen ger dig också en bra grund om du sen vill vidareutbilda till förskollärare eller fritidsledare.

Den här utbildningen sker på heltid och omfattar tre studieperioder. Du väljer inriktning till elevassistent den tredje perioden. Arbetsplatsförlagt lärande inom skola, fritidshem eller särskola ingår också i utbildningen.

Här kan du läsa mer om utbildningen till elevassistent.

Om du vill utbilda dig inom det här området och inte har svenska som första språk kan du läsa utbildningen Kombination barnskötare/elevassistent. Där får du läsa yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk.

Kombination barnskötare/elevassistent

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 november 2021