07 juni 2021

Tyresö satsar på äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen för att öka kompetensen inom vård och omsorg.

De som som arbetar inom äldreomsorgen i Tyresö har möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde, men kan också ges möjlighet att fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. 

Satsningen är ett samarbete mellan C3L, Tyresö kommun och privata aktörer inom äldreomsorgen i Tyresö kommun.

Om du är intresserad och arbetar inom äldreomsorgen i Tyresö pratar du med din närmaste chef. Om du har frågor maila gärna oss studievägledare på C3L.

Studie- och yrkesvägledning

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021