27 april 2021

Svenska för programmerare har gjort Roman bättre på sitt jobb

Det är full fart inom IT-branschen och utbildade programmerare är mycket efterfrågade på den svenska marknaden i dag. Men det räcker inte alltid med att ha de tekniska färdigheterna.

Om SFX-IT

För den som verkligen vill göra karriär på den svenska arbetsmarknaden, och kunna känna hemma i samhället, behövs även kunskaper i det svenska språket. SFX-IT är en unik och flexibel utbildning i yrkessvenska riktad mot programmerare som inte har svenska som modersmål.

Roman är en av dem som går SFX-IT för att förbättra sina kunskaper i svenska. En utbildning han tycker gör honom bättre på sitt jobb och får honom att känna sig mer hemma i Sverige.

Kunskaper i det svenska språket ger Roman mer frihet

Roman, som ursprungligen kommer från Moldavien, jobbar i dag heltid som konsult och programmerare. I sitt jobb fokuserar han huvudsakligen på webbutveckling och mobila applikationer. Roman kom till Sverige som utbytesstudent på KTH efter att ha blivit klar med mastersprogrammet i datateknik på universitet i München.

Orsaken till att Roman valde att börja läsa SFX-IT är för att han ser språket som en viktig del av att kunna känna sig hemma i Sverige.

Jag vill inte känna mig begränsad av språket. Jag vill kunna ha tillgång till information och kunna läsa tidningar. Även om det är vanligt med engelska inom IT-branschen så pratar de flesta kollegor svenska med varandra på mitt jobb. SFX-IT hjälper mig att utveckla mina språkfärdigheter så att jag prata med mina kollegor och bli bättre på mitt arbete. Det som motiverar mig att gå den här kursen är just att bli bättre på att kommunicera med mina kollegor.

SFX-IT för programmerare är en flexibel utbildning som passar oavsett vilken nivå eleven befinner sig på i svenska språket. Det går utmärkt att börja kursen som nybörjare i svenska. Tillsammans bestämmer eleven och C3L vad utbildningen ska innehålla och hur länge den ska pågå. Roman började med SVA grund och håller nu på med SVA 1 på gymnasial nivå. Han har även valt att läsa Programmering 1 och 2 för att förbättra sin yrkessvenska.

Att läsa programmering ger mig möjlighet att läsa fackböcker på svenska. Det är ett jättebra sätt för mig att lära mig det språk som är relevant inom IT-området och mitt yrke.

Möjligheten att läsa på distans lockade Roman till Tyresö Komvux

SFX-IT för programmerare är flexibel även på det sätt att eleverna kan välja att studera online eller i klassrum på dagtid. För Roman var just möjligheten att läsa på distans väldigt viktig när det kom till att välja utbildning.

Det var viktigt med en distanskurs eftersom jag arbetar och inte kan läsa dagtid. Jag får den flexibilitet jag behöver med distansstudier, och kan anpassa studierna efter mina förutsättningar. När jag letade runt hittade jag först inte kurser på avancerad nivå, men så såg jag SFX-IT som verkade vara en jättebra utbildning just för mina behov, och ansökte till den. Ansökningsprocessen var ganska enkel, bara att fylla i ett formulär på hemsidan. Nu gör jag huvudsakligen självstudier utifrån en pedagogisk planering, med uppgifter som ska lämnas in varje vecka samt prov med läraren.

Språket ger Roman fler möjligheter inom hans arbetsområde

Efter att ha läst svenska för programmerare sedan augusti förra året har Roman nu bara positiva erfarenheter av kursen.

Jag har jättetrevliga och duktiga lärare, och jag får alltid de svar och den information jag behöver. Jag är mycket nöjd med kursen och tycker att det är fantastiskt att det finns den här möjligheten att utvidga mina språkkunskaper inom mitt jobb. På längre sikt gör den här kursen så att jag inte känner mig begränsad för att jag har en utländsk bakgrund. Jag kan delta i samhället och förstå människor och min omgivning på ett djupare sätt. Jag kan även ha många olika kunder när svenska är huvudspråket inom mitt yrke. Jag vill inte vara begränsad i mitt jobb för att jag saknar språkkunskaperna.

Även om distansstudierna är perfekta för Roman skulle han inte ha något emot att kunna ha mer kontakt med de andra som läser kursen.

Jag skulle gärna vilja ha fler webblektioner med lärare och klasskamrater eftersom den stora utmaningen med svenska är kommunikationsdelen. Jag är bra på att läsa och förstå, men skulle gärna öva mer på att prata svenska med andra. Det vore nice att ha webblektioner där vi kommunicerar med varandra och får möjlighet att träffa klasskamraterna utöver de introduktionsklasser man har i början. Vi kanske kunde ha en digital after work tillsammans.

Nu har Roman lärt sig så mycket svenska att han har ett helt annat självförtroende inför språket. Och han rekommenderar andra att läsa utbildningen.

I början av kursen var det svårt att läsa inte helt lättlästa böcker, som Gösta Berlings saga, på svenska. Nu känner jag mycket mer självförtroende och det känns bra nu när det går mycket lättare att läsa svenska böcker. Jag har rekommenderat den här kursen till en av mina kollegor, och nu har han också börjat läsa den. Det bästa är att uppgifterna är så intressanta och att vi får läsa så många olika sorters texter och böcker. Vi får en bra handledning och en givande feedback på våra uppgifter som ger oss en klar bild över vilka områden vi behöver bli bättre på.

Romans tips och råd till dig som vill läsa SFX-IT

Roman rekommenderar den här kursen till alla inom IT som vill bli bättre på svenska, inklusive de som inte har några förkunskaper i språket och vill börja lära sig från början. Han tycker att kursen håller en lagom svårighetsgrad med rimliga förväntningar. Hans tips för att lyckas med studierna är att tänka på sina mål.

Var beredd att satsa, för att lära sig ett språk är en lång process. Påminn dig själv om varför du går utbildningen. Tänk på dina mål, vad som motiverar dig och varför du vill lära dig svenska. Det är normalt att det kan kännas utmanande ibland, det betyder bara att du blir bättre.

Roman påpekar även vikten av självdisciplin under studierna.

Det krävs tid varje vecka för det självständiga arbetet. Satsa på planering och framförhållning, spara inte studierna till sista sekunden.

Och inte minst att komma ihåg att söka till utbildningen.

Missa inte deadline för ansökningarna på hemsidan! Ansökan är bara öppen två gånger om året.

Är du intresserad av att förbättra din yrkessvenska kan du läsa mer om SFX-IT här, samt ansöka till utbildningen.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021