15 februari 2021

Bli en vardagshjälte - jobba som vårdbiträde

De yrken som går ut på att ta hand om våra äldre och sjuka har aldrig varit viktigare än nu. Att jobba som vårdbiträde innebär att ge omsorg, omvårdnad och trygghet till de som allra mest behöver det.

Vård & omsorg - vårdbiträde

Är du en empatisk person som har lätt för att samarbeta med andra, och vill göra en stor skillnad i människors liv, kan du bli en vardagshjälte som vårdbiträde. Med en god utbildning i ryggen går det lätt att få jobb. Dessutom får du bra utvecklingsmöjligheter inom vården.

Så här är det att jobba som vårdbiträde, så här ser arbetsmarknaden ut och så här utbildar du dig till ett allt viktigare framtidsyrke.

Vårdbiträde – ett omväxlande yrke med många möten

Själva grunden i vårdbiträdeyrket går ut på praktiskt omsorgsarbete och att hjälpa vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan arbeta på ett äldreboende, där du stöttar och tar hand om de boende där. Du kan också arbeta inom hemtjänsten, där du ger vårdtagarna vård, omsorg och stöd i hemmet. Som utbildat vårdbiträde kan du även jobba som personlig assistent, boendestödjare eller vårdare.

Eftersom människor och deras behov är olika är yrket mycket omväxlande. Varje möte är unikt och du har möjlighet att hjälpa många människor på många olika sätt. Vårdbiträdeyrket går ut på att hjälpa människor med de vardagliga uppgifter som de har problem med att klara av själva. Det kan handla om allt från att hjälpa till med personlig hygien, mediciner och måltider till att göra ärenden och gå på promenader. Jobbet går också ut på personlig omvårdnad, till exempel lägga om sår, kontrollera hälsotillståndet, mäta kroppstemperatur och blodsocker m.m. Du hjälper vårdtagarna att ha en bra livskvalitet, både vad det gäller den fysiska och psykiska hälsan.

Som vårdbiträde är det också viktigt att du är stöttande och empatisk när det kommer till svåra situationer, både för vårdtagaren och de anhöriga. Du är den som hjälper till att skapa trygghet och förståelse när livet förändras. Bara att du finns närvarande är också till stor hjälp, eftersom äldre och funktionshindrade ofta drabbas av ensamhet. För de flesta vårdtagare är ditt besök en mycket viktig ljuspunkt i vardagen. Bara det hjälper dem att må bättre.

Det är just möjligheten att göra skillnad och att förbättra människors liv som vårdbiträden beskriver som det absolut bästa med yrket. Som vårdbiträde träffar du många trevliga människor som är tacksamma och glada över att få den hjälp de behöver. Många vårdbiträden säger också att deras jobb har fått dem att växa mycket som person, eftersom de möter många olika slags människor och får höra deras historier. Det är ett lärorikt yrke som för med sig mycket ödmjukhet samt nya insikter och kunskaper.

Det behövs fler vårdbiträden i Sverige

I dag finns en stor efterfrågan på utbildad personal som vill jobba inom vård och omsorg. Andelen äldre i samhället ökar och med det ökar också behovet av vårdbiträden. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser bedöms vårdbiträden att ha goda möjligheter till arbete.

I dagsläget ligger snittlönen för vårdbiträden på 24 800 kronor. Medan det formellt sett bara behövs grundskolekompetens för att börja jobba, så blir du betydligt mer attraktiv på arbetsmarknaden om du har en utbildning inom yrket. Med rätt kompetens kan du lättare välja mellan jobben och hitta en arbetsplats som du verkligen trivs med. Med en utbildning har du också mycket bättre utvecklingsmöjligheter inom vård- och omsorgsområdet. Det blir till exempel lättare att vidareutbilda sig till under- eller sjuksköterska.

Det ses alltmer som en merit att kunna prata fler språk än svenska som vårdbiträde. Det blir vanligare med vårdtagare som har andra modersmål och det behövs vårdbiträden med språkkunskaper som kan kommunicera med de människor de möter. I det här yrket kan många av dina personliga egenskaper ses som meriter.

Så utbildar du dig till vårdbiträde

För att passa som vårdbiträde behöver du ha empati, vara inlyssnande och uppmärksam, samt ha en förmåga att förstå andra människor. Är du en serviceinriktad person som trivs med att hjälpa andra människor och du har grundskoleutbildning med godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, kan du läsa till vårdbiträde på C3L i Tyresö.

Det är en utbildning som omfattar 800 poäng över två studieperioder. Kompetenta lärare med lång erfarenhet från sjukvård och omsorg hjälper dig att få en bred kunskap inom området. Du läser bland annat kurserna Medicin, Psykiatri och Hälsopedagogik. När du har läst klart utbildningen har du fått den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med praktiskt omsorgsarbete, till exempel som vårdbiträde, personlig assistent, vårdare och boendestödjare. Du kan även välja att läsa vidare, till exempelvis undersköterska.

Här kan du läsa mer om utbildningen till vårdbiträde

Om du inte har svenska som första språk eller betyg i SVA grund kan du läsa Kombination vårdbiträde. Det är ett kurspaket där du läser yrkeskurser samtidigt med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk.

Här kan du läsa mer om utbildningen Kombination vårdbiträde

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Upp