03 december 2020

Inställda nationella prov på C3L

Skolledningen har tagit beslut om att vi inte kommer att anordna nationella prov på skolan under återstoden av hösten. Detta med anledning av det mycket allvarliga läget i regionen samt ytterligare åtstramade rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten.

Motiveringen till beslutet är att skolledningen ser att verksamheten saknar förutsättningar att genomföra de nationella proven på ett säkert sätt utifrån ett smittskyddsperspektiv och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Folkhälsomyndigheten och regeringen har larmat om ytterligare tilltagande smittspridning under december månad.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021