20 april 2020

C3L startar nya utbildningar i höst

Vi utökar vårt utbud med nya yrkes- och kombinationsutbildningar.

För att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som leder till jobb har regeringen beslutat att öka finansiering för gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux.

Nya utbildningar på C3L

C3L startar två nya yrkesutbildningar och en ny kombinationsutbildning hösten 2020. Vi har också ändrat lite i vissa befintliga utbildningar.

Vård & omsorgsutbildningen får två inriktningar, undersköterska och vårdbiträde. Barnskötare byter namn till Barnskötare/elevassistent med möjlighet att välja endera inriktning. Kombination Barn blir Kombination barnskötare/elevassistent.

Inriktningen Programmering har blivit Yrkespaket IT-inriktning på ett år och utökats med flera nya kurser.

Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021