19 mars 2020

Rutiner för dig som läser på NTI

De nya rutinerna gäller från och med torsdag den 19/3 och tillsvidare. Vid ändrade direktiv från Folkhälsomyndigheten kan rutinerna komma att justeras.

  • NTI kommer inte att kalla elever till slutprov som genomförs i NTI-skolans lokaler. Istället genomförs en digital identifiering där läraren genomför, utifrån en speciellt framtagen manual, ett kontrollerande samtal via Microsoft Teams. Vid samtalet får eleven legitimera sig via webbkamera och läraren förhör sig om delar ur kursen som identifierar att rätt elev har gjort de examinerande delarna.
  • NTI kommer inte att kalla elever till nationella prov. Istället anpassas kursinnehållet så att det bygger på det nationella provet och testar de delar som nationella provet testar.
  • NTI kommer inte att kalla elever till laborationer som genomförs på lokal hos NTI-skolan. Dessa laborationer ersätts med alternativa uppgifter och hemlaborationer. NTI genomför också en digital identifiering där läraren säkerställer att rätt elev gjort de examinerande delarna.

Rutiner för ändringar i dina studier på NTI

Du kontaktar NTI i ditt elevrum under fliken "Kontakt" och sedan "Administration" om du önskar göra:

  • Förlängning – du får förlänga valfritt antal veckor (upp till maxtaket) och det gäller alla kurser oavsett poäng.
  • Avbrott – skall ske innan 75% av kursen har passerat.
  • Ändra startdatum – du kan ändra startdatum men endast flytta fram startdatum med max 2 månader.
  • Uppehåll – du kan endast lägga in uppehåll vid sjukskrivning.
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021