07 januari 2020

Kursstarter vårterminen 2020

Uppstartstider för kurser och utbildningar i januari 2020.

 • SFI: Torsdag 9 januari enligt schema förmiddagsgrupperna kl 8.30 och eftermiddagsgrupperna kl 13.00
 • SFI kväll: start för måndagsgrupperna måndagen den 13/1 kl 18.00
  För torsdagsgrupperna: torsdagen den 9/1 kl 18.00
  För kväll SFI distans/halvdistans: på C3L måndag 20/1 kl 18.00
 • Barnskötare: enligt schema måndag 13/1 kl 8.30, sal C41
 • Ekonomi- och löneadministratörer: enligt schema måndag 13/1
  För elever med Redovisning: kl 12.30, sal C46
  För elever med Grafisk kommunikation: kl 8.15, sal B45
 • Grafisk formgivning: måndag 13/1 kl 8.15, sal B45
 • Programmering: tisdag 14/1 kl 12.00, sal B45
 • Grundläggande svenska som andra språk sammanhållen:
  Delkurs 1 och 2: måndag 13/1 kl 13.00, sal A30, B46
  Delkurs 3 och 4: måndag 13/1 kl 13.00, sal B32
 • Vård och omsorg termin 1: måndag 13/1 kl 9.00, sal A32
 • Vård och omsorg termin 2: enligt schema måndag 13/1 kl 8.30, sal A34
 • Vård och omsorg termin 3: enligt schema torsdag 16/1 kl 8.30, sal D41
 • Grundläggande och gymnasiala kurser dag och kväll: enligt schema från och med måndag 13/1
 • Distanskurser 20 veckor och 10 veckor: från och med måndag 13/1 – mejla din lärare för uppstartsinformation

Kombinationsutbildningar (tidigare SFY) och SFX

 • SFB Bussförare: måndag 13/1 kl 9.00, sal D45
 • Kombination Barn termin 2: enligt schema måndag 13/1 kl 13.00, sal C45
 • Kombination Barn termin 4: enligt schema måndag 13/1 kl 8.30, sal D41
 • SFX-IT dag: enligt schema från och med måndag 13/1 kl 9.00
 • SFX-IT online: informationsmöte måndag 13/1 18.0, sal A42 (och A46, B41 och B45)
 • Kombination Vård nybörjare (SFYV0-T0): måndag 13/1 kl 13.00, sal B31
 • Kombination Vård fortsättare (SFYV0-T0F): måndag 13/1 kl 9.00, sal B31
 • Kombination Vård termin 1: måndag 13/1 kl 9.00, sal A32
 • Kombination Vård termin 2: enligt schema måndag 13/1 kl 8.30, sal A34
 • Kombination Vård termin 3: måndag 13/1 för elever med SVASVA01 kl 14.30, sal A32
  Hälsopedagogik tisdag 14/1 kl 9.00, sal A30
 • Kombination Vård termin 4: måndag 13/1 för elever med SVASVA01 kl 14.30, sal A3
Sidan publicerad av: vuxenutbildningen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021